Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) fra Middelfart Kommune udtrykker stor tilfredshed med Vejdirektoratets beslutning om at igangsætte en strategisk analyse af Lillebæltsforbindelsernes fremtid. Han påpeger en kritisk udfordring: Den Nye Lillebæltsbro står over for trængsel inden for dette årti, hvilket presser behovet for handling.

Analysen vil undersøge mulighederne for en ny motorvej og jernbane over eller under Lillebælt, hvilket er en udvikling, som borgmesteren hilser velkommen. Han understreger nødvendigheden af en sådan forbindelse for at forhindre trafikstop på broen og fremhæver vigtigheden af effektiv transport for både arbejde og uddannelse.

– Jeg er meget tilfreds med, at Vejdirektoratet vil undersøge fremtiden for Lillebæltsforbindelserne. Vejdirektoratet har erkendt udfordringen; vi får kritisk trængsel på Den Nye Lillebæltsbro i løbet af det her årti. Det er pludselig ikke så mange år, vi har, før trafikken sander til på broen, fortæller Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen (S). Foto: AVISEN

– Nu skal der laves analyse, der analyserer på mulighederne for en ny motorvej og en ny jernbane over Lillebælt. Her skal man se på om, det skal være en tunnel eller en jernbanebro. Det er en bred analyse af transporten over eller under Lillebælt, og den analyse hilser jeg velkommen, fordi vi så får et godt grundlag at træffe en beslutning på, hvad man skal gøre, uddyber Lundsfryd Jensen.

Jensen påtaler også timingen af analysen, som er sat til færdiggørelse i 2026. Han mener, det er sent, i betragtning af hvor lang tid det tager at planlægge og bygge sådan en infrastruktur. Han opfordrer derfor til, at man hurtigt finder den bedste løsning.

– Det er helt afgørende med en ny forbindelse udover de to broer, vi har i dag. Alternativt, så vil trafikken gå i stå på Den Nye Lillebæltsbro. Der er behov for, at alle kan komme frem og tilbage på en god måde. Det gælder folk, der skal på arbejde og til uddannelse. Det skal være let for alle. Det er vigtigt og det haster, forklarer borgmesteren.

Han ser derfor gerne, at processen speedes yderligere op.

– Jeg kan se i udbudsmaterialet, at analysen skal være færdig i 2026. Det synes jeg er sent, fordi vi ved, at det tager lang tid at planlægge og projekterer. Det tager ligeledes lang tid at bygge en bro eller en tunnel, så jeg synes bare, at man skal komme i gang og finde ud af, hvad der er bedste løsning, siger Johannes Lundsfryd Jensen med smil.

Økonomisk vil en ny forbindelse være gavnlig for området, især for beskæftigelsen, argumenterer Jensen. Han fremfører, at lokale virksomheder, som står over for snævre marginbeslutninger, kunne fristes til at flytte, hvis transportomkostningerne stiger, selv med små beløb.

– Det vil være positivt for områdets økonomi med en ny forbindelse. Det modsatte; ikke at gøre noget, vil være kritisk. Særligt beskæftigelsen vil blive ramt, hvis trafikken får lov at sande til. Folk har brug for at kunne komme let til og fra arbejde. Der er massevis af virksomheder i området, som vurderer på den alleryderste marginal, hvor de vil placere sig. Et eksempel herpå kunne være, hvor Arla skal procedere sin mælk henne? Ved Taulov i Fredericia? Eller skal de flytte til Aarhus? spørger borgmesteren og forklarer:

– Det er marginalen, der afgør, hvor de placerer sig. Er det to øre dyrere det ene sted at producere en liter mælk, så kan det betale sig for at flytte. Det med, at det tager tid at transportere varer ind og ud af virksomheder. Det tager tid at transportere mennesker ind og ud af virksomheder, hvorfor det er kritisk og essentielt for jobskabelsen, at man har gode trafikale forhold.

Stort politisk arbejde venter

Borgmesteren udtrykker samtidig tillid til, at der er politisk vilje til at etablere en ekstra forbindelse, idet han mener, at behovet vil blive tydeligt fremvist i den strategiske analyse. Han fremhæver, at den regionale trafik er en væsentlig del af trafikken på Den Nye Lillebæltsbro og at løsningen på trafikproblemet derfor skal finde sted lokalt. Johannes Lundsfryd Jensen (S) har selv rejst problematikken over for politikerne på Christiansborg, og kommer der ikke en ny forbindelse, så vil det være direkte skadeligt for området, mener han.

– Det vil være skadeligt for vores område, hvis der ikke kommer en ekstra forbindelse. Det vil være rigtig ærgerligt, men det tror jeg ikke på kommer til at ske. Jeg har en forventning om, at landspolitikerne godt kan se, at der er behov. Det vil en strategisk analyse også belyse meget klart. Man skal tænke på, at langt hovedparten af den trafik, vi ser over Den Nye Lillebæltsbro i dag, er trafik, der starter på Fyn eller i Trekantområdet, og slutter på Fyn eller i Trekantområdet. Det er regionalt trafik, der står for den store vækst, som vi ser i trafikken, derfor er behovet også for at løse det her, hvor de reelle problemer med trafikken ses, siger han

Johannes Lundsfryd Jensen mærker dog en positiv stemning blandt politikerne på Christiansborg.

– Jeg har selv været i dialog med landspolitikerne ad flere omgange. Det startede allerede, da jeg blev borgmester i 2017. Det, at der er sat penge af til en strategisk analyse, der går i gang nu er den første lille sejr, men det her er et langt stort politisk arbejde, der handler om at få infrastrukturinvesteringer til Trekantområdet, fordi det er vigtigt, slutter Johannes Lundsfryd Jensen.

Læs også