Kære Lars Løkke,

Ytringsfriheden er beskyttet af internationale og nationale love, den danske grundlovs § 77 siger: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingen sinde på ny indføres.”

Ytringsfrihed sikre den enkelt borger har ret til at udtrykke sine meninger, ideer og overbevisninger frit, uden frygt for repressalier, censur eller juridiske sanktioner, ved at give dem ret til at kritisere uretfærdige love eller politikker og kæmpe for sociale ændringer.

Denne rettighed gælder både for individuelle borgere og for medierne.

Religiøse bøller og tosser fra autokratiske regimer, med begrænset politisk frihed og menneskerettigheder skal IKKE belære os om noget som helst. Stil modkrav til dem før vi gider høre på dem, som afskaf dødsstraf, stop kvinde undertrykkelse, stop forfølgelse kristne og LGBT personer. Så længe Lars Hedegaard og lignende skal leve med politibeskyttelse i Danmark grundet trusler fra Jer, kan i glemme alt sympati for Jeres forkvaklede tankesæt. 

Vi kan sælge vores smør og teknologi m.m. til andre lande. Efterkommer vi Jeres ønsker, så bliver det spændende når Nord Korea og Rusland stiller krav til lille Danmark.

Særlov ikke nødvendig, kender hverken Lars Løkke, justitsministeriet eller politiet ordensbekendtgørelsens kapitel 2? Bekendtgørelsen finder anvendelse på borgernes adfærd i offentligt tilgængelige rum.

Lad koran pyromanerne brænde på et sted hvor de ikke vil genere den offentlige orden, giv politibeskyttelse første gang, herefter må de stille med egen beskyttelse, så løser det sig selv.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia