Det er ikke hverdagskost de dystre forhold, som medarbejderne arbejdede under i Gothersgade 20b i Fredericia. Tidligere ansatte beskriver arbejdsmiljøet som “forkasteligt”. Flere anonyme kilder har modigt delt deres bekymrende oplevelser, trods frygt for repressalier. De har afdækket en hverdag præget af alvorlige sikkerhedsbrister og mangelfuld vedligeholdelse. I kølvandet på disse afsløringer kræver viceborgmester Susanne Eilersen nu, at der skal drages konsekvenser af de uholdbare forhold.

Det er ikke småting, som medarbejderne i Gothersgade 20b i Fredericia Kommune har oplevet, når de gik på arbejde. En kilde beskriver, hvordan hverdagen ofte var en kamp mod regnvejr, åndedrætsbesvær og elektrisk stød.

– Vi måtte bruge spande og håndklæder til at opsamle regnvand, der sivede ind på kontorerne og i kantinen. Loftpladerne var så løse, at det kun var et spørgsmål om tid, før en af dem ville ramme en af os.

Det er ikke kun fysiske skader, der var en trussel. Mug og dårlig vedligeholdelse af bygningen førte til alvorlige helbredsrisici.

– Flere af vinduerne var forseglet, fordi de lugtede så kraftigt af mug, at vi ikke kunne, og ville, bruge dem,” fortæller en anden kilde og tilføjer, at “der er medarbejdere, som har fået stød fra elbokse under vinduerne.

De tidligere medarbejderes frustration er tydelig, især når det kommer til manglende handling fra forvaltningledelsens side:

– Vi havde flere gange kontaktet forvaltningen og Arbejdstilsynet, fordi vores henvendelser ikke blev taget seriøst, siger en kilde. Det var ikke kun på grund af videresalget af ejendommen, at vi endelig blev flyttet. Det var nødvendigt for vores sikkerhed og sundhed.

Disse fortællinger fra tidligere medarbejdere i Gothersgade 20b skildrer et dystert billede af en arbejdsplads, hvor ansattes sikkerhed og velbefindende blev groft overset. De håber nu, at deres historier vil føre til ændringer og forhindre lignende situationer i fremtiden. Viceborgmester Susanne Eilersen mener nu, at sagen skal have konsekvenser.

– Jeg blev meget forundret og bekymret over det interview, direktøren for området gav til AVISEN. Der stod vinduer på gulvet som følge af et utæt tag. Vinduer kan falde ind, og nogen har vejrtrækningsproblemer, siger DF’s gruppeformand, Susanne Eilersen.

Læs også: Kritik af udskældt bygning

Susanne Eilersen finder det forkasteligt, at man har ladet medarbejderne i kommunen arbejde under sådanne forhold. Derfor ønsker hun nu en redegørelse.

– Jeg vil spørge ind til det, da vi som kommune og arbejdsgiver ikke kan have medarbejdere siddende i sådanne forhold. Det er forhold, jeg er fuldstændig ubekendt med, at det har været så graverende, som det har været, siger hun og fortsætter:

– Hvis det er korrekt, at forholdene har været sådan i så mange år, så er det noget, vi i byrådet skal have en redegørelse om, fordi Økonomiudvalget har det bærende ansvar for vores medarbejdere, og vi kan ikke have medarbejdere til at sidde i lokaler, der ikke opfylder miljøkrav.

Susanne Eilersen er uforstående over for, at informationer ikke er blevet videregivet. En aktindsigt viste dog, at topcheferne, inklusiv direktør, Rene Olesen kendte til bygningens alvorlige tilstand.

– Ud fra hvad der er sagt, kan jeg forstå, det ikke er kommet helt op til direktøren, og så er der en problematik i organisationen, fordi får man de oplysninger, så er man forpligtet til at gå videre med det. Hvis det ikke er sket, som det ser ud til, så mener jeg, der burde være en konsekvens, siger hun.

Hvilken konsekvens skal det være?

– Jeg er ikke leder i kommunen, det må kommunaldirektøren forholde sig til, hvis det er rigtigt, at mange har henvendt sig uden der er sket noget ved det, siger Eilersen.

Susanne Eilersen påpeger, at det ikke er småting, der nævnes af de tidligere medarbejdere.

Det er ikke bare en lille ting, der er galt. Det er ikke en radiator, som ikke duer, og ikke et udsugningsvindue, der er noget galt med, men en bygning, som i flere år har været fuldstændig uegnet som arbejdsplads. Det er uhørt, og jeg er rystet over at få det her at vide, da det simpelthen ikke er i orden.