Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået den første delaftale under det nye forsvarsforlig fra juni 2023. Med aftalen investeres ca. 16 mia. kr. i mere materiel samt styrket rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Investering i luftværn til Hærens brigade, missiler og droner, uddannelse af militære lærlinge fra konstabel- og sergentgruppen og kompensation for medarbejderes geografiske fleksibilitet.

Det er nogle af initiativerne i forsvarsforligets første delaftale, der er indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

– Jeg er stolt af at kunne præsentere den første delaftale under forsvarsforliget, som vi indgik i sommer. Der lagde vi rammerne for et styrket dansk forsvar. Nu tager vi første skridt mod at levere på ambitionen om en historisk opbygning af Forsvaret. Initiativerne i første delaftale skal sammen med implementeringsplanen for genopretning af Forsvarets fundament og en akutpakke til ejendomsområdet sikre, at vi kommer solidt fra start, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Luftforsvar til Hæren, droner til Flyvevåbnet og våben til Søværnet

Med delaftalen investeres ca. 9,7 mia. kr. i militære kapaciteter til hhv. Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet i form af:

  • Meget kortrækkende luftværn til Hærens brigade til bedre beskyttelse mod lufttrusler.
  • Langtrækkende droner til overvågning og efterretningsindhentning i Arktis og Nordatlanten.
  • Nærluftforsvarsmissiler til Søværnets skibe.
  • Torpedoer til brug på Søværnets skibe og Flyvevåbnets Sea Hawk-helikoptere.
  • Opbygning af logistisk kapacitet til at kunne understøtte indsættelser i og uden for nærområdet.

– Med initiativerne går vi nu i gang med at styrke vores kampkraft. Det er vigtige første skridt i den opbygning, der skal ruste Forsvaret til fremtiden. Det vil også bidrage til, at vi i højere grad lever op til vores NATO-styrkemål, som er et centralt pejlemærke i det nye forsvarsforlig, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Mere personel til Forsvaret

Med delaftalen styrkes også rekruttering, fastholdelse og uddannelse af medarbejdere for ca. 3,5 mia. kr. til en række konkrete initiativer:

  • Uddannelse af ufaglært personel fra konstabel- og sergentgruppen, der kan ansættes som militære lærlinge med løn.
  • Et nyt bemandingssystem med mere målrettet styring af personelressourcer.
  • Mobilitetsfremmende tiltag som fx kompensation for geografisk fleksibilitet hos medarbejdere.
  • Nedbringelse af den anvendte tid på administration, transport mm. for Hjemmeværnets frivillige til fordel for løsning af operative opgaver.

– Det har været helt naturligt at tage fat på, hvordan vi bedre kan rekruttere, fastholde og uddanne Forsvarets medarbejdere. Uden dem er det slet ikke muligt at nå i mål med den historiske opbygning af Forsvaret, og manglen på kollegaer trækker allerede nu store veksler på de ansatte. Derfor er det afgørende, at vi sikrer gode rammer for vores medarbejdere, så vi er i stand til at håndtere de vigtige opgaver, der ligger forude for Forsvaret, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Styrkelsen af Forsvaret forudsætter, at Forsvarsministeriets koncern er rustet til at løfte de opgaver, der følger med forsvarsforliget. Der vil med delaftalen derfor også blive ansat flere medarbejdere i Forsvarsministeriets støttende styrelser til for eksempel at drive rekrutteringsindsatsen og materielanskaffelserne.

Genopretningsplan, tilskud og økonomisk ramme

Partierne har drøftet planen for implementering af genopretningen af Forsvarets fundament og er enige om at fortsætte arbejdet med genopretningsplanen i 2024 og frem mhp. at sikre et solidt grundlag for udvikling af Forsvaret i 2024-2033. Som en del af genopretningsplanen indprioriteres Værnepligtsrådets fokuspunkter ift. de værnepligtiges indkvarteringsforhold, og partierne er dertil enige om en akutpakke på ejendomsområdet.

Ud over mere materiel og personel er aftalepartierne også enige om at videreføre en række eksisterende tilskud og initiativer, som udløb ved udgangen af 2023. Det gælder blandt andet tilskud til oplysnings- og forskningsaktiviteter og initiativer på veteranområdet.

Partierne er derudover enige om at løfte forsvarsforligets økonomiske ramme med 2,9 mia. kr. i 2028 og 2,0 mia. kr. i 2029, så den samlede økonomiske ramme udgør ca. 155 mia. kr. i forligsperioden.

I alt afsættes ca. 16 mia. kr. til første delaftale.