United Shipping & Trading Company (USTC) udgiver for andet år i træk en bæredygtighedsrapport. Rapporten fokuserer i år på etableringen af standarder på tværs af organisationen, blandt andet politikker målrettet bæredygtige initiativer og ligestilling.

I 2022 offentliggjorde den familieejede shipping- og energikoncern United Shipping & Trading Company (USTC) virksomhedens første bæredygtighedsrapport. Dengang krævede det at etablere en helt ny metodik for rapportering baseret på nye datasæt og retningslinjer. Den nye bæredygtighedsrapport for 2022/2023 udbygger og fremhæver koncernens arbejde med at styrke rammerne for både vækst og ESG på tværs af konglomeratet.

Nødvendigheden af arbejdet med øget intern klarhed over centrale retningslinjer og styring, også kaldet governance, understreges af, at USTC-konglomeratet opererer i flere brancher, der hver især er underlagt hurtige teknologiske fremskridt. Dette gør arbejdet med struktur nødvendigt for at imødekomme nye initiativer på tværs af gruppen rettet mod en fælles og langtidssikret ESG-indsats.

– Vores første bæredygtighedsrapport var på flere måder nyskabende. Derfor har vi i år også målrettet at bygge videre på de standarder og rutiner, som skal ligge til grund for integrationen af vores datterselskaber med den overordnede ESG-ramme. I dette arbejde har det været meget betryggende for os som ejerfamilie at se, at når vi pålægger nye rammer og sætter nye ambitioner for vores virksomheder, påtager hvert datterselskab sig at udnytte disse rammer og implementere initiativer endda ud over forventningerne, siger Mia Østergaard Rechnitzer, medejer og Chief Governance Officer hos USTC.

Med en tilgang, der både inddrager selskabernes behov og forener dem med USTC og ejerfamiliens ambitioner for ESG, er det lykkedes at nå flere milepæle det seneste år, såsom mere lige kønsfordeling i datterselskabernes bestyrelser, politikker om barsel- og seniorinitiativer samt CO2-regnskaber.

Fælles rammer styrker globale initiativer

At bevare selvstændigheden og mandatet hos datterselskaberne, samtidig med at der fra USTC pålægges centrale krav til ESG, har været en høj prioritet for Mia Østergaard Rechnitzer.

– Den måde USTC og vores virksomheder er gået til værks i forbindelse med ESG, viser sig både i vores M&A profil, vores investeringer og vores arbejde med optimering. For eksempel forpligter Bunker Holding Group sig til at investere USD 50 millioner over de næste fem år i nye udviklinger og partnerskaber; og energioptimering af logistikcentrene i Europa hos SDK FREJA har udmøntet sig i en samlet reduktion af energiforbruget på nogle af lagerfaciliteterne, i nogle tilfælde helt op til 50 procent, siger Mia Østergaard Rechnitzer og tilføjer:

– De enkelttiltag vi allerede har opnået, er en stor kilde til stolthed for mig og resten af organisationen; og i tillæg til vores politikker, der sigter mod vores medarbejderes velfærd, udgør det en målbar forskel for vores samlede medarbejdertilfredshed, hvilket også fremgår af vores tilfredshedsundersøgelse, der igen i år viser stærke eNPS- og engagementsscorer, siger Mia Østergaard Rechnitzer.

Synergier på tværs af datterselskaberne har også spillet en vigtig rolle i årets arbejde. Bunker Holding og rederiet Uni-Tankers har i fællesskab gennemført forsøg med alternativt brændstof på Uni-Tankers’ flåde; dette, kombineret med maling, motor- og ruteoptimeringer, har resulteret i emissionssænkninger på mellem 8 og 15 procent per skib. Og på opkøbsniveau har USTC fortsat med opkøbet af en majoritetsandel i Nordic Waste, et jordbehandlingsfirma fokuseret på at rense og genindvinde råmaterialer fra jord og murbrokker.

Kravene fra blandt andet ESRS rapporteringsstandarderne med flere er undervejs. I USTC er disse øgede krav til transparens dog velkomne. Mere data og bedre systemer er nøglen til at opdage og dyrke nye ansvarlige forretningsmuligheder. Et område hvor USTC fortsat har høje ambitioner.