På to år er andelen af unge solariebrugere mellem 15 og 19 år steget fra 15 pct. til 23 pct. Udviklingen er alarmerende og kræver politisk handling, mener Kræftens Bekæmpelse og Patientforeningen Modermærkekræft.

Andelen af solariebrugere har aldrig været lavere, men blandt de unge går udviklingen den helt forkerte vej. Hele 23 pct. af de adspurgte mellem 15-19-årige har været i solarium inden for det seneste år. Tilbage i 2020 var tallet nede på 15 pct., viser ny rapport om danskernes solarievaner.

I Kræftens Bekæmpelse vækker den markante stigning bekymring:

– Solariebrug øger risikoen for modermærkekræft markant, og det er desværre den hyppigste kræftform blandt unge i alderen 15 – 34 år. Derfor er det også skræmmende, at vi ser en så voldsom stigning af netop unge solariebrugere, siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Debutalderen overrasker
Det er ikke kun andelen af unge solariebrugere, der er alarmerende. Debutalderen for at gå i solarium peger også på en skræmmende tendens.

Hver tiende af de adspurgte var mellem 10 og 13 år første gang, de gik i solarium, mens næsten halvdelen af alle solariebrugere er under 18 år første gang.

Debutalderen for solariebrug kan have afgørende konsekvenser på længere sigt. Der er nemlig 60 pct. øget risiko for modermærkekræft, hvis man går i solarium, inden man er fyldt 35 år. Jo yngre man er, jo farligere er solariebrug.

18-års aldersgrænse for solariebrug
I dag er der ingen aldersgrænse for solariebrug i Danmark. Børn som gamle kan tage en tur under de kunstigt fremstillet uv-stråler. Det på trods af, at solariebrug øger risikoen for modermærkekræft markant og særligt for børn og unge.

Kigger man uden for landets grænser, ser billedet noget anderledes ud. Langt størstedelen af lande i Europa har en 18-års aldersgrænse for solariebrug. Danmark bør følge trop, mener Kræftens Bekæmpelse og Patientforeningen Modermærkekræft.

– Det er ikke i orden, at vi lige nu lader 10-årige gå i solarium, som et af de eneste lande i Europa. Politikerne skal tage ansvar og indføre en 18-års aldersgrænse, så vi ikke kommer til at se en lige så markant stigning i antallet af modermærkekræfttilfælde på sigt som følge af det stigende antal unge solariebrugere, siger forperson for Patientforeningen Modermærkekræft, Merete Schmiegelow.

En aldersgrænse er et af de mest effektive tiltag for at komme stigningen af unge solariebrugere til livs. Færre unge vil gå i solarie og det vil medføre, at færre får modermærkekræft i fremtiden.

Tiltaget vil formentlig heller ikke møde meget modstand. Halvdelen af 15-19-årige mener, der skal indføres en aldersgrænse på 18 år, mens knap to ud af tre danskere i aldersgruppen 15-70 år ønsker en aldersgrænse.