Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er ganske vist. Fredericia Kommunes nye kommunaldirektør, Thomas Jaap, har besluttet at skære i toppen af sin stab. Det betyder et farvel til stabschef Nicolai Arvedsen med en begrundelse om, at nu skal man også spare på toppen, ikke kun på bunden.

Når der er grund til at rose, bør man gøre det. Det er alt for nemt kun at kritisere. Vi har på AVISEN skrevet en del om dyre lønninger på chefgangene og forventet, at vi kunne blive ved med det uden nogen form for forandring. Der har nemlig været mange dyre ansættelser i det øverste lag. Men med denne nye fratrædelse er der tale om et markant brud med den eksisterende tendens. Samtidig er der sendt et klart signal til de 4400 medarbejdere i kommunen om, at selv hvis man ligger i den øverste del af lønpuljen, agter ledelsen at beskæftige sig rationelt med omkostningerne og ikke kun for at begunstige sig selv.

Det handler ikke om den konkrete chef, der nu skal have et års løn med sig. Det handler derimod om, at man tager et skridt i retning af at slanke ledelsen, og det er en absolut rigtig beslutning, der er blevet effektueret af den nye kommunaldirektør.

Netop fordi den faste lønudgift til de allerdyreste chefer skal sammenholdes både med kernevelfærd og effektivitet. Fredericia Kommune har et kronisk problem med økonomien, og uden at pege på den direkte årsag hertil, er der ingen tvivl om, at man bør gennemgå alt med en tættekam. Ikke mindst i toppen. Det nytter nemlig ikke noget at sløfe bowlingcenter eller køretur med ældre, samtidig med at man fortsætter med dyre ansættelser.

Af samme grund kan borgerne være tilfredse med, at den øverste ledelse udviser noget handlekraft.

Det er altid vanskeligt, når det sker tæt på ens eget kontorbord. Derfor kan man også ende med at fastholde en række stillinger, selvom de dybest set kunne undværes. Men her har man vist, at man nu vægter helheden og kommunekassen, og det er rigtig godt. Vi har konsekvent bragt historierne om, hvad de forskellige chefer får i løn. Ikke for at genere dem eller nedgøre deres indsats, men fordi det er nødvendigt at diskutere og forholde sig til, hvad der skal til, og hvad det koster at drive en kommunekasse.

Økonomiudvalgets medlemmer er i tys-tys-fasen, men Thomas Jaap er klar i mælet. Det er en god egenskab, som vi kan komme langt med i Fredericia. Derfor skal der lyde ros for beslutninger, der kan føre til reduktion af omkostninger i toppen, til gavn for byens borgere og kernevelfærden. Naturligvis er det ærgerligt, at der findes en overenskomst, hvor man kan få et års løn med sig, men det er udenfor Fredericia Kommunes kontrol. Her må landspolitikerne, KL-toppen og de andre topfolk se at komme på banen, så der kan blive luget ud på området. Mange opgaver kan også løses af andre end DJØFerne, særligt nu, hvor kunstig intelligens vinder ind.

Uanset hvad, så befinder Fredericia sig i en situation, hvor der er brug for stor drifteffektivitet. Derfor er det også godt, at man sender de rigtige signaler til hele organisationen: Ingen er uundværlig, og vi skal finde penge alle steder, ikke kun hos ansatte på plejehjem eller på genbrugspladsen. Det skal blive interessant at se, om stabsfunktionen er den eneste funktion, der vil blive vurderet. Men ud fra den overraskende kursændring tyder det på, at kommunaldirektøren har tænkt sig at arbejde for at få balance i kommunens økonomi.

Tak for det.

Læs også