I forbindelse med kontroversen i Fredericia Byråd mener Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige. Han forstår ikke, hvorfor SF og Enhedslisten valgte at bryde tavshedspligten ved at referere fra lukkede møder. Byrgesen udtrykker sin bekymring over denne praksis og påpeger desuden de påståede unøjagtigheder i deres udtalelser.

– SF og Enhedslisten refererer fra lukkede møder i udvalget. De fortæller, at de er de eneste, der ville sætte deres egne poster på spil i forbindelse med en omkonstituering i Fredericia Byråd. Det passer så i følge en række andre politikere ikke helt. De lagde de andre noget i munden, som ikke passede. Det at sige noget fra lukkede møder er i sig selv helt galt, men endnu værre at lyve også, siger Karsten Byrgesen.

Karsten Byrgesen giver derfor en skarp kritik af håndteringen af fortrolige oplysninger i Fredericia Byråd, specifikt rettet mod SF og Enhedslisten.

– Det er strafbart at tale om noget, der er på et lukket møde. Man må altid gerne sige, hvad man selv har sagt, men aldrig, hvad de andre har sagt. Så de to røde kvinder kom en anelse i modvind. Det er at bryde et fortrolighedsregelsæt. Jeg forstår slet ikke, at de gør det. Cecilie gør det konsekvent. Hun stiller altid op og forherliger sig selv på bekostning af andre. Sådan er det i alle sager med hende, siger Byrgesen.

Debatten skulle egentligt ikke have fokus på lovovertrædelser, men derimod på en eventuel omkonstituering i Fredericia Byråd.

– I forhold til problemstillingen, der udløste debatten og ulovligheden, så sidder jeg ikke selv i Økonomiudvalget. Jeg er en politiker, der går til forhandlinger løbende. Jeg forsøger altid at få det bedste ud af samtalerne. Det, der sker nu med byrådsarbejdet og en omkonstituering er et kludetæppe. Anbefalingerne fra forvaltningen er vage, og ingen kan være byrådsmedlem i Fredericia Kommune, hvis vi går med det, de kom med. Det duer ikke. Vi skal have en klar og simpel struktur, der virker, ikke en masse udvalg, vi altid kan nedsætte et udvalg ad hoc, hvis der er behov for det. Det er helt skørt, hvad man gør, siger han og uddyber:

– Vi skal ikke have en masse udvalg, der er så meget ind over hinanden, så man ikke kan se forskel. Det er tåbeligt. Jeg vil meget gerne kunne diskutere politisk, hvad vi kan gøre nu. Vi skal ikke vente til 2025. Det er helt fair at debattere det nu, og se på det. Jeg er klar på at se det. Men det er ikke det samme som man siger farvel til alle sine poster. Men vi skal kunne tale om det. Jeg giver ikke meget for rapporten. Der er så mange ting, der er selvmodsigende. Det er ren forvaltning, og derfor takkede politikerne også forvaltningen. Det kan ikke bruges. Det ligner en første udgave. Jeg er ikke imponeret.

Karsten Byrgesen forventer dog ikke, at ord fra lukkede møder stopper med at blive offentlige. Det er sådan, hun er, siger han om Cecilie Roed Schultz.

– I forhold til at referere fra møder, der er lukket, så finder jeg det for tarveligt. Det er tarveligt at referere fra andre, og det at lyve om, hvad de har sagt, er helt forkert. At Cecilie så fortæller, at hun var den eneste, der var villig til at se på poster, og at det også er løgn er jo helt galt. Jeg er dog ikke overrasket, for det er, hvad vi ser hele tiden: En selvforherligelse på bekostning af alle os andre med en “se, hvor god jeg er, og de andre, de er ringe-dagsorden”. Jeg synes, at man i politik skal redegøre for, hvad man selv gør, og det med, at jeg ’er den eneste’, det er ikke vigtigt. Det skal hun holde sig fra, det var ikke begavet, hvad hun gjorde, og det er direkte ulovligt, slutter Karsten Byrgesen.

Læs artiklen her og se, hvad Cecilie Roed Schultz selv svarede på kritikken.