I forbindelse med den voldsomme brand i Bælum – som Nordjyllands Politi har efterforsket i siden sent i går aftes, efter man modtog anmeldelsen – har man nu i den brændte bygning fundet to personer, der er afgået ved døden. Nærmeste pårørende er blevet underrettet.​

Det er politiets vurdering, at de afdøde personer er et ægtepar i 50’erne, som bor på den pågældende ejendom.

Det meddeler efterforskningsleder og politikommissær ved Nordjyllands Politi, Carsten Straszek.

Stor efterforskning i gang

Politikommissær Carsten Straszek oplyser videre, at politiet i de kommende timer samt dage har et meget stort efterforskningsarbejde foran sig. Det handler først og fremmest om at få tilvejebragt en klarhed over de nærmere omstændigheder før, under og efter branden.

”Vi arbejder grundigt og minutiøst – og vi holder vores muligheder åbne, når vi efterforsker. Det gør vi, så vi kan afdække både en brandårsag og en dødsårsag samt de nærmere omstændigheder. Og dét arbejde er ofte af længerevarende karakter – og derfor går der også et stykke tid, før vi på grundlag af vores efterforskning kan komme med konklusioner,” fortæller politikommissæren, som pointerer, at der som en følge deraf også vil gå op til nogle dage, før politikredsen har mulighed for at frigive yderligere oplysninger fra selve efterforskningen:

”Det beder vi om forståelse for; først og fremmest af hensynet til de pårørende, der har lidt et stort tab og også af hensynet til vores efterforskningsarbejde.”

Politiets forskellige efterforskningsskridt i forbindelse med det videre forløb består blandt meget andet af retsmedicinske undersøgelser af de afdøde personer samt en længere række af tekniske undersøgelser på og omkring brandstedet, ligesom flere personer skal afhøres til sagen.

Brandsted skulle sikres

Efterforskningslederen kan dog uddybe, at det var brandens voldsomhed og det deraf følgende langvarige slukningsarbejde, som afstedkom, at der gik længere tid, før politiet var i stand til at opnå en sikker adgang til brandstedet og dermed påbegynde efterforskningsarbejde på selve ejendommen uden risiko for det indsatte personale.

”Men vi er massivt til stede i området for øjeblikket, og vi fortsætter derude så længe, at det er nødvendigt,” fastslår Carsten Straszek, og han pointerer i den forbindelse, at politiet forventer at være synlige på og omkring brandstedet i de kommende dage, mens det videre undersøgelsesarbejde pågår.