Botilbuddet Kobbelgaarden 3 i Fredericia har fået et skærpet tilsyn og et påbud efter et uanmeldt tilsyn den 18. december 2023 fra Socialtilsyn Syd. Ifølge koncernchef for social og handicap i Fredericia Kommune, Henriette Korf Graversen, skyldtes det uanmeldte besøg, at der har været anonyme henvendelser om blandt andet mistrivsel blandt bostedets medarbejdere.

Henvendelserne har nu fået konsekvenser for Kobbelgaarden, der er en institution under Fredericia Kommunes regi. Selve formuleringen af påbuddet fra Socialtilsyn Syd, er yderst alvorlig:

“På baggrund af bekymring for tilbuddets kvalitet vedrørende temaerne sundhed og trivsel samt organisation og ledelse, træffer Socialtilsyn Syd hermed afgørelse om, at tilbuddet underlægges skærpet tilsyn i 3 måneder fra afgørelsesdatoen, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1.”, skriver tilsynet i en nu offentliggjort konklusion.

Kobbelgaarden har flere yderst svage medborgere som beboere, der kræver stor pleje og opmærksomhed. Der er i alt 40 lejligheder, hvor beboerne kan have fast ophold. Kommunen er generelt forpligtiget til at have tilbud, der lever op til de lovkrav der er på området, hvorfor det er bemærkelsesværdigt, at der nu kommer en meget skarp kritik fra tilsynet i regionen. Fredericia Kommune beskriver bostedet således:

“Kobbelgården 3 er et længerevarende botilbud iht. SEL §85 for personer over 18 år med vidtgående og varig funktionsnedsættelse heraf flere med forskellige tillægsdiagnoser som Downs, autisme, Prader- Villi syndrom og psykiske lidelser. Borgerne har individuelle behov for at få en optimal hverdag og der arbejdes relationspædagogisk, neuropædagogisk, med forudsigelighed, struktur, og diverse støttesystemer som tavle, billeder og timestok”, skriver Fredericia Kommune på deres hjemmeside.

Efter at tilsynet har krævet handling, er Fredericia Kommune således også blevet orienteret, samtidig med at der er sat en række krav op til driften af bostedet. På den baggrund tager kommunen sagen alvorligt, fortæller Henriette Korf Graversen, koncernchef i Fredericia Kommune.

Hun oplyser samtidig, at der nu er indkaldt til møder i starten af januar. Hvilke konkrete hændelser der måtte være tale om, oplyses ikke i tilsynets konklusioner, men det kræves blandt andet, at man skal have en handleplan for at forebygge “vold og overgreb”.

– Det er klart, at det vi iværksætter nu, er det som tilsynet efterspørger. Vi skal lave en handleplan for at forebygge vold og overgreb. Vi skal også lave en plan for trivselsarbejde. Det er de to spor, vi skal i gang med, og det har vi lagt planer for at gøre i starten af 2024 sammen med afdelingslederne for botilbuddet. Det er givet, at vi laver de handleplaner, vi skal. Derudover besluttede byrådet i forbindelse med budget 2024, at vi skal iværksætte en analyse på det specialiserede område, og det er med fokus på botilbuddene. Her kommer vi til at bede eksterne leverandører om at hjælpe med en analyse af, om kvaliteten på vores socialområde er, som den skal være. Det taler ind i de handleplaner, der laves, og der kommer vi til at bede eksterne om at styrke kvaliteten i vores indsats, forklarer Graversen.

Henriette Graversen anerkender årsagen til det skærpede tilsyn og understreger nødvendigheden af at implementere klare procedurer.

– Det de påtaler, er at vi ikke har klare procedurer, hvis det skulle ske. Det er derfor, de giver os et skærpet tilsyn, mener hun. Hun fastholder, at kommunens nye indsats omkring Kobbelgaarden, skal ses i lyset af de anonyme henvendelser:

– Når der kommer et uanmeldt tilsyn, skyldes det ofte, at der har været anonyme henvendelser. Vi tager det dybt alvorligt, når der kommer et skærpet tilsyn. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi laver en handleplan og efterkommer tilsynets krav. Det er ikke kun fordi vi bliver bedt om det, men for borgernes bedste, at vi har disse procedurer, så der ikke er tvivl om, hvad man skal gøre, hvis der kommer krænkende handlinger. Så ved man præcis, hvad man skal gøre. Også i forhold til medarbejdernes trivsel. Vi laver en gang om året en trivselsmåling i kommunalt regi, og der har vi forskellige tiltag i forbindelse med det, slutter Henriette Graversen.

Henriette Graversen udtrykker en stærk forpligtelse til at tage skærpet tilsyn alvorligt og til at handle proaktivt for at sikre borgernes og medarbejdernes trivsel. Forholdene skal bringes i orden senest den 15. marts 2024.

Har du som pårørende haft oplevelser, der relaterer sig til det skærpede tilsyn, kan du kontakte AVISEN på avisen@avisen.nu.

Tilsynsrapporten kan læses ved at klikke her.