Sundhedsstyrelsen opfordrer skolerne til at gå i dialog med både elever og forældre i landets grundskoler og efterskoler om alkohol og nikotin. Opfordringen kommer i et fælles brev fra Sundhedsstyrelsen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole & Forældre og Efterskoleforeningen.

Næsten hver fjerde elev i 9. klasse drikker alkohol hver uge, og flere elever i 9. klasse har prøvet at være fulde. Det viser den seneste Skolebørnsundersøgelse, som blev offentliggjort i sidste uge og er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed. Undersøgelsen viser også, at nikotinprodukter som snus og vapes, er blevet en del af hverdagen for flere skolebørn samtidig med, at rygning stadig fylder blandt skolebørn.

Nationale tiltag er vigtige for at vende udviklingen, men der er også meget, som kan gøres lokalt. Derfor sender Sundhedsstyrelsen sammen med Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole & Forældre og Efterskoleforeningen i dag et fælles brev til alle landets grundskoler og efterskoler. 

– Vi opfordrer i brevet skolerne til at gå i dialog med både elever og forældre om brugen af alkohol, nikotin og cigaretter, og særligt dialogen med forældrene er vigtig. Vi ved, at når forældrene går aktivt ind og tager stilling, så mindsker det de unges brug af rusmidler. Vi opfordrer også skolerne til at arbejde for, at der laves aftaler om alkohol mellem forældrene og til at samarbejde med forældrene om, at der ikke er alkohol til fester for eleverne, siger enhedschef Niels Sandø.

Både alkohol og nikotin er rusmidler, som kan påvirke udviklingen af børnenes hjerner og forstyrre deres indlæring og koncentration. Nikotin er desuden stærkt afhængighedsskabende, og det er svært at stoppe et forbrug, når man først er startet. 

Samtidig oplever en større del af børn og unge, som ikke drikker alkohol, at de bliver udelukket fra fælles aktiviteter, og flere unge oplever et drikkepres fra kammeraterne. 

– I mange sammenhænge er alkoholen adgangsbilletten til fællesskabet. Der er ganske enkelt en forventning om at drikke fra en tidlig alder. Hvis man ikke drikker, kan det have sociale konsekvenser. Derfor er det helt afgørende, at vi som voksne tager ansvaret på vores skuldre og får skabt aktiviteter uden alkohol, som kan inkludere flere børn og unge. Det ansvar gælder også udenfor skoletiden, når børnene går i grundskole eller på efterskole siger Niels Sandø.