Psykolog og forsker Svend Brinkmann har på Facebook udtrykt sin mening om den danske udenrigsministers ønske om at undersøge de juridiske muligheder for at forbyde koranafbrændinger. Brinkmann, hvis udsagn allerede er blevet delt og kommenteret mange gange på sociale medier, deler ikke ubetinget regeringens synspunkt.

– Jeg bryder mig grundlæggende ikke om afbrænding af bøger, især ikke når der er mennesker, der anser dem for hellige. En sådan handling er i mine øjne en dum ting,” skriver Brinkmann.

– Men i et frit samfund bør vi beskytte folks ret til at være dumme, så længe de ikke er voldelige. Vi er nemlig ikke helt enige om, hvad der er dumt, og den uenighed er sådan set noget af det fine ved et demokratisk samfund, fortsætter han.

Brinkmann mener, at et forbud mod afbrænding af Koranen kan være et skråplan. Han peger på, at der i nogle af de lande, der ønsker at Danmark forbyder koranafbrændinger, er dødsstraf for blasfemi. Han argumenterer for, at vores liberale demokrati ikke bør give køb på frihedsrettigheder – selv når de er besværlige at opretholde.

– Næste gang kan det være noget andet ‘dumt’, der skal forbydes, fordi det er i modstrid med diktatoriske regimers værdier, skriver han.

– Det stærkeste, vi efter min mening kan gøre, er at vise folk i disse lande, at vi beskytter menneskers ret til at være blasfemiske – også på dumme måder, slår han fast.

Brinkmanns kommentarer kommer, efter at den danske regering med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har udtrykt ønske om at undersøge mulighederne for et forbud mod koranafbrændinger. Hvis et sådant forbud bliver implementeret, vil det repræsentere en betydelig ændring i landets nuværende holdning til ytringsfrihed og religionskritik. Det er endnu uvist, hvad de juridiske og samfundsmæssige konsekvenser af et sådant forbud vil være.