Det hele begyndte med en samtale i den gamle museumshave i Fredericia tilbage i sommeren 2019. Daværende Voldmester Mikael Holdgaard Nielsen sad og snakkende med tidligere kollega Anders Engelbrecht og samtalen ledte ind på idéen om at rejse en buste af general de Meza i Fredericia i lighed med busterne af general Bülows og Rye. De var dengang begge to medlem af 6. Juli Komiteen og bestyrelsen for Forsvarsbrødrene i Fredericia og Omegn, og på et mødet i bestyrelsen blev i projektet født.

Tiden gik og i november 2023 bragte 6. Juli Komiteen idéen videre til Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold/Fredericia Vold Fonden, som med det samme var med på projektet i et tæt samarbejde med 6. Juli Komiteen og Forsvarsbrødrene i Fredericia og Omegn. Projektet blev sat i gang kort før årsskiftet 2023/2024 og forudsætninger blev skabt i samarbejde med Fredericia Stenhuggeri v. Peter Lund og den danske kunstner Thor Larsen, som er Principal Instructor ved The Florence Academy of Art (Kunstakademiet) i Firenze, Italien. En Landsindsamling blev med Civilstyrelsen hurtige godkendelse iværksat, og andre gode mennesker har gjort hele projektet muligt. Fredericia Kommune blev involveret og tilvejebragte, gennem en stor og hurtigt indsats, de nødvendige godkendelser.

Projektet er nu godt i gang, og det er Landskomiteens og 6. Juli Komiteens forventning, at afsløring af busten af General de Meza finder sted ved Kongens Port (i haven ved Kongens Portvagt) den 06. juli 2024, kl. 1330-1400 umiddelbart efter 6. Juli Processionen. Det sker som en del af 175 års-jubilæet for udfaldet fra Fredericia d. 6. juli 1849. Afsløringen af busten af General de Meza vil blive foretaget af Grev Ingolf og Grevinde Sussie af Rosenborg. Greveparret er Protektorer for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold.

Efter afsløringen af busten vil Forlaget Skribenten ved Rosa og Anders Engelbrecht, fra Kongens Portvagt (ved siden af busten) mellem kl. 14 og 16, sælge den nye bog om General de Meza med titlen: ”General de Meza – Hyldet * Hånet * Hædret ”. Bogen vil efterfølgende være til salg ved Forlaget Skribenten og byens boghandlere.

Herfra skal lyde en stor opfordring til at støtte og donere økonomiske midler til projektet via følgende muligheder:

Nedenfor finder du et samlet Tv-interview af flere af de centrale aktører i projektet for opførelsen af busten af General de Meza, herunder Formanden for Landskomiteen Christian Herskind, Museumsdirektør Karsten Merrald Sørensen, Stenhugger Peter Lund og Kunstneren Thor Larsen. Interviewene indeholder undervejs også billeder fra processen og kunstneren Thor Larsen viser rundt i sit spændende atelier i Firenze: