Torsdag morgen vågnede danskerne op til et landskab dækket af sne og is, hvilket har skabt glatte og farlige veje over hele landet. Ifølge Vejdirektoratets trafikkort er der registreret sne- og isglatte forhold på en stor del af vejnettet, hvilket stiller store krav til trafikanternes opmærksomhed og forsigtighed.

Vejdirektoratet har udsendt en opfordring til alle trafikanter om at udvise ekstra forsigtighed, især i morgentimerne, hvor mange er på vej til arbejde eller skole. Dette indebærer at tilpasse hastigheden til de rådende forhold, holde god afstand til forankørende køretøjer og være særligt opmærksom på mulige pludselige forhindringer på vejen som følge af vejret.

Desuden rådes bilister og andre vejbrugere til at afsætte ekstra tid til deres morgentur, så de kan nå sikkert frem til deres destination uden at skulle haste gennem de vanskelige vejrforhold. Denne ekstra tid kan være afgørende for at forebygge ulykker og sikre en sikker passage gennem de sne- og isbelagte veje.