Integrationsminister Kaare Dybvad Bek (A) har offentligt ytret ønske om at indstille kønsopdelingen i svømmeundervisningen. I Fredericia, hvor kønsopdelt svømning stadig praktiseres, står byrådets partier splittet i spørgsmålet om denne praksis bør fortsætte.

– Jeg mener helt grundlæggende, at kønsopdelt svømning er udansk og undergravende for integrationen i Danmark. Vi skal ikke lade mellemøstlige normer diktere, hvordan vi indretter vores offentlige rum. Sådan lød det fra Dybvad, der samtidig offentliggjorde, at der er 12 kommuner i Danmark, herunder Fredericia, som har kønsopdeling i en offentlig svømmehal. Det bekymrer viceborgmester Susanne Eilersen (O), at Fredericia er på denne liste.

– DF har altid sagt, vi skal ikke have kønsopdelt svømning i offentlige institutioner som svømmehallen i Fredericia Idrætscenter, det var der ikke flertal for for nogle år siden. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det er, men vi stod alene med det dengang, men jeg bakker ministeren op i det. Det er at fastholde dem i socialkontrol. I Danmark har vi lighed, og man kan gå og mene hvad man vil, og derfor skal vi ikke have en offentlig svømmehal brugt til social kontrol, siger Susanne Eilersen.

Eilersen har med baggrund i Kaare Dybvads udtalelser rettet henvendelse til kommunaldirektør Thomas Japp.

– Ud fra artiklen kan vi se, at Fredericia er en af de kommuner, der tillader det, og der har jeg skrevet til kommunaldirektøren og spurgt, hvor meget den anvendes til det og hvilke foreninger der bruges. Jeg vil tage det med til gruppeformændsmøde for at høre, hvad de andre siger til det. Hvis et flertal fastholder det, vil jeg tage det på byrådsdagsordenen, forklarer Susanne Eilersen.

Kan gruppeformændene ikke nå til enighed, er Eilersen klar til at tage skridtet videre.

– Hvis vi ikke kan blive enige om mængden, så vil jeg tage debatten i byrådssalen, så hvert enkelt parti kan sige, hvad de mener, men jeg håber, når ministeren har sagt det, at vi kan sætte os sammen og sige, det er passé, så svømmehallen er for alle, siger DF’eren.

Hun mener, at debatten kunne have været taget for flere år siden, men er glad for, at det sker nu.

– Vi skulle have haft det oppe for mange år siden, da det ikke gør integrationen noget godt, det med at ministeren siger, hvis der er en far, som har en pige i svømmehallen, må han ikke følge med hende i svømmehallen, det kan ikke være rigtigt i dagens Danmark. I FIC trækker man gardinerne for, og der må kun være kvindelige livreddere – den vej skal vi ikke gå i forhold til integrationen, siger Susanne Eilersen.

Løsgænger Karsten Byrgesen er enig Susanne Eilersen. Han har derfor bragt sagen videre til Kultur- og Idrætsudvalget, hvor han sidder.

– Anvendelse af vores kommunale idrætsfaciliteter er dels fastsat i Fritidsloven og kommunalpolitisk  i Kultur- og Idrætsudvalget (KIU). Kønsopdelt idræt er der som sådan ikke noget galt med. Der er forskel på kønnene i præsentationerne og i idrætsgrene, hvor det er fremherskende, er det naturligt at holdene er opdelt efter køn. Jeg er enig med ministeren i, at det ikke er en dansk værdi, at mænd og kvinder i badetøj ikke må være i samme svømmehal. I den aktuelle sag har jeg rejst problemstillingen i KIU, og jeg finder det ordentligt, at det er der vi i første omgang behandler sagen, siger Karsten Byrgesen og fortsætter:

– Principielt rejser det nogle store etiske problemstillinger, at en forening alene begrundet i køn, stiller krav der ikke er acceptable. Det er ikke acceptabelt at tjenesten i Fredericia Idrætscenter skal planlægges på en måde, så en mandlig livredder alene på grund af sit køn forhindres i at udføre sit arbejde. Det er heller ikke acceptabelt, at en mandlig tekniker der skal tilse en sikker drift af FIC, alene på grund af sit køn, forhindres i at udføre opgaver i svømmehallen. Endeligt rejser det også et spørgsmål om, hvad der sker, hvis en kvindelig svømmer får et ildebefindende og der ringes 112. Det er overvejende sandsynligt, at det er en FIC medarbejder der er den første akuthjælper eller hjerteløber der dukker op i svømmehallen eller i damernes omklædningsrum. Skal en mandlig førstehjælper lukkes ude og dermed forhindres i, at yde livreddende hjælp? Selvfølgelig ikke. Foreninger der bruger FIC har ingen ret til at stille særkrav til hvilket køn der er på tjeneste den pågældende dag, og hvem (M/K) der kan tilse en opstået teknisk udfordring i f.eks. svømmehallen.  

Peder Tind (V). Foto: AVISEN

Venstre har ikke taget stilling til spørgsmålet i deres byrådsgruppe, men politisk ordfører, Peder Tind, mener tiden er moden til at tage debatten.

– Det er en god anledning til at drøfte holdningen. som udgangspunkt er det godt ministeren sætter fokus på området. Det er også noget vi bør drøfte i KIU. Langt henad vejen bør det være noget vi ikke skal have i vores svømmehal. Jeg er med på ministerens præmis, og synes han har en god pointe. Det er også rimeligt at diskutere det i Venstre, og det vil vi gøre og også i udvalget, hvor det hører til. Det skal ikke dramatiseres og tages helt natureligt som en dialog, men min holdning er, at ministeren har en  pointe og jeg synes ikke der er grund til at have opdelt svømning, siger Peder Tind og slår fast, at det er hans egen holdning og ikke nødvendigvis repræsentere de øvrige medlemmer af Venstres byrådsgruppe, da de ikke har drøftet sagen internt endnu.

På den anden side står Enhedslisten. Cecilie Roed Schultz vil komme til at stemme for fortsat kønsopdeling, hvis det kommer til afstemning.

– Enhedslisten går kraftigt imod, at byrådet skal fratage kvinder friheden til at svømme sammen, som de vil og med hvem de vil. Der er kønsopdeling i så mange andre dele af foreningslivet, uden at det ser ud til at genere nogen. I en tid hvor mange unge er usikre på deres krop og ikke ønsker at gå i bad efter idræt, deltage i svømning mm., er det kun glædeligt, hvis der findes tilbud hvor man kan føle sig mere tryg og tilpas. Det gælder uanset om det er for kvinder eller for mænd, siger hun og fortsætter:

– En del af dem der historisk har benyttet tilbuddet, har også været en gruppe kvinder, som vi meget gerne vil have til at deltage i netop aktiviteter som svømning. Man tager dermed motionsmuligheder fra en underaktiv gruppe og stopper en positiv indsats der får kvinderne tættere på samfunds- og foreningslivet. Alternativet til kønsopdelt svømning vil for flere af disse være, at de ikke deltager i svømning, men bliver hjemme. Hvis man forbyder kønsopdelt svømning, vil det dermed skabe mere ulighed i sundhed og et tilbageskridt i integrationen.

Den Konservative byrådsgrupper mener ikke, at det er op til Kaare Dybvad at bestemme, hvad de enkelte kommuner skal mene. Tommy Rachlitz Nielsen fortæller, at partiet synes det skal være op til den enkelte klub selv at bestemme.

– Vi mener ikke, at Fredericia Kommune skal tilbyde kønsopdelte tider i svømmehal eller badeland. Når det er sagt, ønsker vi heller ikke at blande os i, hvordan de enkelte klubber driver deres klub. Vi har forstået, at en enkelt klub tilbyder udelukkende kvindesvømning i ca. 2 timer, omkring 10 gange årligt. Det har vi på ingen måde noget problem med. Ligesom vi synes, at kommunen skal have lov til selv at bestemme, mener vi også, at klubberne har retten til det, siger Tommy Rachlitz Nielsen.

John Erik Nyborg (A) mener, at den nuværende ordning i Fredericia fungerer. Foto: AVISEN

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe har John Erik Nyborg svaret på AVISENs henvendelse. Lokalt deler man ikke ministerens holdning. Der er godt styr på det i Fredericia, mener Nyborg.

– Vi vil, med al respekt for det vigtige arbejde med integration, påpege, at kommunerne er ret gode til det borger- og praksisnære demokrati. Derfor vurderer vi, at det er en dansk tradition at danne foreninger, hvor der er stor brugerindflydelse – også i de foreninger, hvor der er et ønske om kønsopdeling, uanset om det er mande- eller kvindeforeninger, så længe det sker på baggrund af et brugerønske. Kønsopdelt svømning, motionscentre eller gymnastik for den sags skyld, bør ses som en del af foreningsfriheden, hvor foreninger har ret til at organisere deres aktiviteter i overensstemmelse med deres medlemmers ønsker og behov. Dette inkluderer muligheden for kønsopdeling for dem, der foretrækker dette, hvilket kan skabe en tryg atmosfære for de udøvende foreningsmedlemmer, siger Nyborg og slutter:


– Det er klart, at kønsopdelingen ikke må have en tvangsmæssig karakter, hvor den strider mod lovgivningen om ligestilling og diskriminerer på grund af køn. Derfor er det vigtigt, at størstedelen af tilbuddene er af en sådan karakter, hvor alle køn har mulighed for at deltage på lige fod. Dette er også Socialdemokratiets gruppes vurdering af situationen i Fredericia Kommune, og vi anser derfor ikke et mindre tilbud om kønsopdelt svømning som værende udansk eller som en trussel mod ligestillingen. Tværtimod ser vi det som noget dansk og som en vigtig del af at kunne respektere og understøtte ligestilling og kønsidentiteter i samfundet som helhed.