Det var ikke med med fuld opbakning, at den nye lægevagtsaftale mellem PLO-Syddanmark og Region Syddanmark blev vedtaget. Flere partier påpegede, at det var en dyr løsning, og et enkelt medlem af regionsrådet valgte at gå imod sit eget parti og stemte imod vedtagelsen.

Tirsdag den 17. januar blev der indgået en ny lægevagtsaftale mellem PLO-Syddanmark og Region Syddanmark efter langtrukne forhandlinger. 

Forhandlingsdelegationen har fra Region Syddanmarks side bestået af Bo Libergren (V), Jette Damsø Henriksen (S), Dan Skjerning (S) og  Carsten Sørensen (DF). Forhandlingsdelegationens mandat har været at sikre, at PLO Syddanmark fortsat varetager driften af lægevagten, at sikre et nært og tilgængeligt lægevagtstilbud samt at sikre god kvalitet i lægevagtsordningen, herunder sammenhæng til det øvrige akutberedskab.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

Konsultationssteder

Der vil fremover være 19 konsultationssteder i Region Syddanmark:

  • Heraf bemander PLO-Syddanmark senest den 1. februar 2024 i alt 16 konsultationssteder i Odense, Kolding, Esbjerg, Aabenraa, Sønderborg, Vejle, Svendborg, Faaborg, Assens, Nyborg, Middelfart, Fredericia, Haderslev, Varde, Brørup og Rudkøbing. Frem til den fulde indfasning bemander PLO-Syddanmark mindst ti konsultationssteder.
  • Lægevagtskonsultationerne i Ribe og Ringe nedlægges og konsultationsstedet på Fanø erstattes med sygebesøg.
  • Region Syddanmarks to skadeklinikker i Tønder og Grindsted inddrages i lægevagten. Klinikkerne bemandes af regionale sygeplejersker med lægefaglig back up fra lægevagten.
  • Lægevagtskonsultationen på Ærø bemandes som hidtil af læger fra Ærø Sygehus.

Aftalens samlede merudgift forventes at udgøre 28,4 mio. kr. årligt, når aftalen er fuldt indfaset, samt forventet 4,7 mio. kr. i etableringsomkostninger i 2023. Der er dog en usikkerhed om den økonomiske konsekvens af visse af aftalens elementer. Dertil kommer formentlig en netto merudgift til overtagelse af natten. Der vil blive fremlagt særskilt sag om finansiering heraf.

Kameler blev slugt

Som følge af aftalen, vil Region Syddanmark genoptage betalingen af driftstilskuddet til vagtsekretariatet samt øvrige funktioner, der bortfaldt med regionsrådets beslutning den 19. december 2022.

– Aftalen sikrer, at vi fortsat har en lægevagt med speciallæger i almen medicin. Det er den bedste faglighed til en svær opgave. Det er en aftale, der sikrer tilgængelighed, som var et kernepunkt i forhandlingerne. Både fysisk og telefonisk. I den aftale vi indgår, har vi 16+2 steder. De +2 er skadeklinikker der inddrages i lægevagten. Der sikres hjælpepersonale på en anden måde end nu. Akutknappen, hvis man benytter den, skal 95 procent af de opkald der sker, skal besvares inden for to minutter. Det er et servicemål vi kan stå ved. Der bliver bedre vilkår for de kørende læger også. Vi har givet indrømmelse, som at vi må lukke Ribe og Ringe. Vi har måtte tage ansvaret for dækningen fra klokken 23-08. Det har været en forhandling, og det gør vi skal i gang med en proces for at løse den opgave. En gang imellem giver det en regning, som man kan se, sagde Bo Libergren (V).

Jette Damsø Henriksen forklarede om den forhandlingerne, hvor Region Syddanmark ikke har kunne have en åben proces.

– Det har været godt at opleve fortroligheden i processen. Vi har været tålmodige, hvor vi ikke har kunnet dele så meget, men I har haft tillid til os. Under hele forløbet har det været magtpåliggende, at en ny aftale skulle være bedre end den gamle. Vi krævede en modernisering og ville fastholde det nære. Med aftalen får vi bedre samarbejde med PLO, og kan løse eventuelle opståede problemstillinger, fortalte hun.

De Konservatives Morten Weiss-Pedersen medgav, at aftalen er dyr.

– Jeg vil gerne takke for et godt arbejde. Aftalen er god geografisk, den koster skillinger, når resultatet er som det er, sagde han.

SF’s Annette Blynel mente, at det overordnet set er en god aftale.

– Det har været en sej proces. Efter vores mening er der gode elementer i aftalen. Vi mener, at PLO går meget langt i deres områder. PLO-formandens forsikringer om, at der ikke har været økonomi i det, tror jeg ikke på. De får regionaltbetalt behandling om natten nu. Vi har 19 steder og det giver nærhed, og vi får en akutknap. Det er supergodt. Det er godt, at lægerne sikrer bedre tilgængelighed i dagtimerne. Sammenlagt, på trods af kameler, mener vi, at det er en ok aftale, forklarede Blynel.

Lars Mogensen fra Enhedslisten mener, at aftalen er bedre end den nuværende.

– Når vi endelig skulle aftale noget med dem, er aftalen udemærket, selvom den er dyr. Den giver os bedre muligheder, sagde Mogensen.

Dansk Folkepartis Carsten Sørensen, der var en del af forhandlingsgruppen, løftede sløret for, at han troede der var ventede nogle nemme forhandlinger, da Region Syddanmark gik ind i dem.

– Da vi for ti måneder startede, så tænkte jeg vi har et let arbejde. Jeg ved ikke om jeg skal sige om den proces nu er sværere, men det går lige op. Der venter et stort politisk arbejde med at drive natten nu. Jeg forstår godt de negative stemmer, men vi skal se det i lyset af PLO’s krav. Vi endte med 19 åbner steder – de ville have syv åbne steder. Det har været kompliceret at forhandle. Vi kan sige, at vi fik en lægevagt, der dækker det godt geografisk. Jeg mener, at den gør det. Når vi godkender aftalen, skal vi kunne se os selv i øjnene, sagde Sørensen.

Stemte imod sit eget parti

Karsten Uno Petersen fra Socialdemokratiet tog ordet, og valgte at gå imod sit eget partis indstilling om at godkende aftalen.

– Jeg vil gerne anerkende udvalget for deres forhandlinger. Der er et minus. Fra Broager til Tønder er der ikke mulighed for at få en lægebehandling i nattetimerne. Det handler ikke om tilgængelig og nærhed i det tilfælde. Der er for lang tid til det hele genåbner. Det er en dyrere og dårligere aftale, synes jeg. Jeg stemmer imod aftalen, sagde Uno Petersen.

De Radikales Anne Marie Geisler Andersen knyttede også en kommentar til aftalen.

– Det har været forhandlinger men jeg synes vi er kommet godt ud. Jeg har tillid til, at vi har gjort det bedste for at lande en god aftale, fortalte hun.

Venstres Bo Libergren igen ordet.

– Vi har lavet den vurdering, at de steder, hvor der er to visitationssteder , har vi valgt hvilke steder vi ville opretholde. Det er ikke en blomst, der er groet i vores baghave, men det er en kamel at sluge. Vi har indgået en forhandling, hvor der er en modpart, sagde Libergren.

Slutteligt konstaterede Regionsrådets formand, Stephanie Lose (V), at samtlige undtagen Karsten Uno Petersen, stemte for lægevagtsaftalen, der gav anledning til debat i regionsrådssalen i Vejle, da den koster 28,4 millioner kroner mere end den nuværende aftale.