TrekantBrand har lavet en årsberetning, der er udkommet i 125 eksemplarer. I beretningen kan man blandt andet læse, hvor mange udrykninger der har været i 2023.

I beretningen kan man blandt andet læse formanden for Beredskabskommissionen, Knud Erik Langhoffs, beretning om 2023. I den står der blandt andet:

Knud Erik Langhoff. Foto: AVISEN

– Januar var den vådeste nogensinde. De tidlige sommermåneder var så varme og tørre, at det udviklede sig til en reel tørke, og med tørken fulgte et afbrændingsforbud til Sankthans. Og så vendte regnen stærkt tilbage og gjorde juli til den vådeste nogensinde målt. Og sådan fortsatte ekstremerne, som blandt andet også bød på en 100-årshændelse i form af en stormflod i oktober. Det var med til at give en masse arbejde til TrekantBrands folk, står der i Knud Erik Langhoffs beretning.

I alt har TrekantBrand været ude til 1.877 opgaver. Det fordeler sig over følgende punkter:

  • Bygningsbrande inkl. ABA (automatisk brandalarm): 1.051 hændelser
  • Brand andet: 208 hændelser
  • Naturbrand: 78 hændelser
  • Gaslugt / udslip mv.: 20 hændelser
  • Forureninger: 253 hændelser
  • Færdselsuheld: 56 hændelser
  • Personredning: 56 hændelser
  • Fly standby-/ulykke: 3 hændelser
  • Andre hændelser: 138 hændelser