Bygningen Gothersgade 20b i Fredericia blev solgt til Bent Jensens ejendomsselskab tilbage i november 2023, men nu annulleres handlen. Det viser sig, at en miljøscreening af bygningen fra 2022 afslørede, at der var tungmetaller, som er giftige for mennesker at arbejde i. Dette fremgår af en aktindsigt, som AVISEN har fået.

Fredericia Kommune oplyste fredag, at handlen annulleres, hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet godkender det. Dette forventes at være en formalitet, da BJ Ejendomme ApS, som ejes af Bent Jensen, ikke var informeret om bygningens tilstand. Blandt andet fungerede nødudgangene ikke, og der var udstedt et påbud fra Arbejdstilsynet i 2023, hvilket ledende medarbejdere i forvaltningen var informeret om.

Det var dog ikke det eneste problem med bygningen. I en rapport dateret den 21. marts 2022 fremgår det, at bygningen havde gennemgået en miljøscreening.

– Ifølge en aftale mellem Fredericia Kommune og Miljøteknik er ejendommen Gothersgade 20b, 7000 Fredericia blevet miljøscreenet som en del af den lovpligtige bygningsforeningsundersøgelse, fordi ejendommens ydre/indre facader samt tag skal renoveres i forbindelse med en kommende energirenovering/ombygning af bygningen, står der i rapportens indledning.

I rapporten konstateres det, at der blev udtaget prøver den 8. marts 2022, hvor der blev analyseret 12 materialeprøver for:

  • Asbest
  • PCB
  • PAH’er (tjærestoffer)
  • Kvalitativ og kvantitativ miljøscreening for: Klorerede paraffiner
  • Otte tungmetaller: bly (Pb), cadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), zink (Zn), arsen (As), og kviksølv (Hg)

Bygningsundersøgelsen blev udført som en screeningsundersøgelse med stikprøvetagning baseret på visuelle vurderinger og erfaringer om, hvor bygningsforureninger normalt findes. Derfor blev der ikke taget prøver fra alle bygningsmaterialer, og det er muligt, at der findes forurenende materialer, hvor der ikke er taget prøver. Der kan også forekomme skjulte installationer, som ikke er blevet undersøgt.

Af rapporten fremgår det, at der blev fundet bygningsforurening i form af PCB/KP, asbest, PAH’er og tungmetaller, hvilket bygherren/entreprenøren skal være opmærksom på ved fremtidige nedrivnings- og renoveringsarbejder.

Analysen der blev foretaget.

Indeklimamålingen førte til et påbud

Den 3. maj 2023 besøgte Arbejdstilsynet Gothersgade 20b og udstedte et påbud vedrørende luftkvaliteten. Fristen for at efterkomme påbuddet var oprindeligt den 15. august 2023, men blev forlænget til den 15. september 2023.

Af e-mails fremgår det, at ledende medarbejdere i Fredericia Kommune var orienteret om sagen, men selvom det var godkendt at sætte Gothersgade 20b til salg, blev BJ Ejendomme og ejendomsmæglerfirmaet Nordicals, der stod for salget, ikke informeret.

– Vi har i dag modtaget det vedhæftede brev fra Arbejdstilsynet med et påbud om at måle indeklimaet i Gothersgade 20B. Jeg har videresendt brevet til ejendomsafdelingen, så de kan tage sig af opgaven, da de har ekspertisen inden for ejendomme, skrev chefkonsulent for familie og børn, administration, Bobby Singh Bhatia den 30. maj 2023.

Screenshot fra aktindsigten, der viser Fredericia Kommunes indeklimamålinger, der blev sendt til godkendelse hos Arbejdstilsynet.

Den 18. september 2023 sendte energirådgiver fra Fredericia Kommune, Kasper Sivertsen, en rapport om indeklimamålinger til Arbejdstilsynet. Ledende medarbejdere i Fredericia Kommune var også orienteret om dette ifølge e-mailkorrespondancen. Alligevel havde Nordicals og BJ Ejendomme ApS ikke modtaget dette materiale.

Ledende medarbejdere vidste besked

Den første mail, der blev sendt vedrørende Arbejdstilsynets påbud. Lone Grangaard Lorenzen, der er cc, er chef for familie og børn i Fredericia Kommune.

Fælles for alle de punkter, som peger på Gothersgade 20b er ubrugelig i den øverste etage er, at ledende medarbejdere i kommunen har vidst besked. I forbindelse med, at der kom et påbud fra Arbejdstilsynet informerede Bobby Singh Bhatia den relevante stab. Blandt de informerede er Lone Grangaard Lorenzen, som er chef for familie og børn i Fredericia Kommune.

– Vi har i dag modtaget vedhæftede brev fra Arbejdstilsynet med påbud om at måle indeklimaet i Gothersgade 20B.Jeg har videresendt brevet til ejendomsafdelingen, med henblik på at de må tage opgaven, da de har ekspertisen i ejendomme, står der blandt andet i mailen.

Denne mailkorrespondance viser, at Bo Christiansen vidste besked om, at der var påbud fra Arbejdstilsynet.

En, der var involveret i at foretage indemålingerne for Fredericia Kommune, der skulle sendes til Arbejdstilsynet efterfølgende, var chef for ejendomme, drift og service, Bo Christiansen. Christiansens mail fremgår flere gange i processen med at lave indemålingerne. Det fremgår blandt andet af en mail den 17. august 2023, hvor emnet omhandler, at Fredericia Kommune havde fået fristforlængelse af påbud om indeklimamåling.

– Til jeres orientering, har jeg fremsendt vedhæftede brev til arbejdstilsynet vedr. anmodning om fristforlængelse af indeklimamåling. Af flere årsager kan det ikke nås inden for den fastsatte frist, og efter aftale med Trine Busk, har jeg sammen med Stinne fremsendt anmodningen, skrev Bobby Singh Bhatia i en mail, der blandt andet blev sendt til Bo Christiansen.

Screenshot af mail, hvor Bo Christiansen og Nicolai Arvedsen er nævnt. Vedhæftet er dokumenter, der afslører tilstanden i Gothersgade 20b.

Bo Christiansens navn går igen i forbindelse med, at Fredericia Dagblad tidligere i 2023 havde spurgt Fredericia Kommune om noget i forbindelse med Gothersgade 20b. Udover Christiansen er en anden ledende medarbejder, Nicolai Arvedsen som er stabschef for politik, strategi og jura også sat på samme mail.

– Jeg er ikke af den opfattelse vi har opgaven med at udfærdige et svar til dagbladet. Jeg videresender hermed de oplysninger som vi har liggende. Det er svar på de spørgsmål som omhandler Ejendomsafdelingen og vores rolle, står der i en mail fra Christian Stein Christiansen, der sendte mailen til Bo Christiansen og Nicolai Arvedsen den 11. april 2023.

Med i mailen er vedhæftet dokumenter, der vidner om, at Gothersgade 20b ikke er i god stand. Materialet er leveret af bygningskonstruktør Jannick Østengaard Larsen fra Fredericia Kommune.

– Udadtil syner vinduer samt glasfacade i ok stand, men problemerne ligger i inddækningerne omkring disse og hele opbygningen bag den ydre facade, som er i kraftig forfald. Inddækninger er tidligere og jævnligt forsøgt udbedret, men årets gang med varme/kulde påvirkning gør at inddækningsprofilet trækker sig fra hinanden og konsekvensen af dette ses tydeligt mange steder indvendigt i bygningen. Her er træopbygningen, som bærer vinduer og facade rådnet op og nærmest helt formuldet.

– De værste steder er vindues fastgørelsen helt rustet over, hvilket resultere i at mange af vinduerne har sat sig og ikke kan åbnes. Dette i sig selv er rimelig kritisk da vinduerne skal kunne fungere som redningsåbninger i tilfælde af brand. Anbefalingen er at man skifter både øst og vest facaden inden for en meget nær fremtid, og hvis ikke dette er muligt bør man overveje om det stadig er forsvarligt at have kontorarbejdspladser på 1 og 2 sal., står der i blandt andet i materialet, som var kendt allerede tilbage i november 2021 ifølge aktindsigten.

Disse ting var ikke oplyst til hverken ejendomsmæglerfirmaet Nordicals eller BJ Ejendomme ApS, hvorfor handlen nu, hvis den som ventet godkendes af byrådet, ender med at gå tilbage.