https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Regeringen lancerer i dag deres forebyggelsesplan med det formål at få flere og bedre muligheder for at sætte effektivt ind overfor børn og unges forbrug af tobak, nikotin og alkohol.

Særligt i forhold alkoholforbruget ønsker regeringen fremover:

– At unge 16-17-årige kun kan købe almindelige øl (med en alkoholvolumenprocent under 6 pct) i butikkerne.
– At der ikke skal sælges alkohol til personer under 18 år mellem kl. 22:00 og 08:00 i de såkaldte nattelivszoner.
– At skabe bedre rammer for øget kontrol med aldersgrænserne for salg af alkohol.
– Aftalens effekt er tvivlsom

Forskningsprofessor fra ROCKWOOL Fonden, Jeanette Østergaard, tvivler dog på, at aftalen vil have den store effekt i forhold til de helt unge:

– Det er tvivlsomt, om regeringens begrænsninger på salg af alkohol reelt vil reducere alkoholforbruget hos den gruppe, vi bør have fokus på, nemlig de 15-17-årige. Vi har allerede en 16-års lovgivning for salg af alkohol i butikkerne, som kun virker i begrænset omfang. Og fra vores undersøgelser ved vi, at de unge oftest drikker alkohol hjemme eller til privatfester, hvorfor initiativet med nattelivszoner heller ikke vil have den store effekt, udtaler forskningsprofessor Jeanette Østergaard fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed og tilføjer:

– Skal regeringens initiativer have effekt, skal det være fordi, at regeringens begrænsning af de unges alkoholadgang til stærkere alkoholprodukter skubber til en generel holdningsændring i samfundet – ikke mindst blandt forældrene, som skal indstille sig på, at unge i dag ikke skal drikke på samme måde, som da de selv var unge tilbage i 90’erne.

Forældrene er nøglen til at ændre drukkulturen

– Så længe alkohol er tilgængelig for unge under 18 år, bliver det vanskeligt at rykke meget ved de helt unges høje forbrug. Fra forskningen ved vi, at de unges drukvaner hænger tæt sammen med, hvad deres forældre synes og gør. Og kigger man mod dem, så flyder alkoholen jo også her. Fra vores tidligere undersøgelser ved vi også, at unge i høj grad får alkohol fra deres forældre og især ældre venner, og søskende. Familien – og særligt forældrene – er en vigtig nøgle til at ændre drukkulturen, udtaler forskningsprofessor Jeanette Østergaard fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenheden.

Der er sket fremskridt

– I løbet af de sidste 25 år er vi lykkedes med at reduceret andelen af unge, som drikker fuldskabsorienteret, væsentligt. Fra den Europæiske Rusmiddelundersøgelse ved vi, at andelen af 15-16-årige danske unge, som drak fem eller flere genstande ved samme lejlighed (binge-drikning) faldt fra 72 % i 1999 til 57 % i 2015. Unge i 90’erne drak sig altså meget mere fulde end unge gør i dag, udtaler forskningsprofessor Jeanette Østergaard fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenheden.