I valgkampen lovede Socialdemokratiet at redde vores drikkevand sammen med SF og de andre grønne partier. Det er blevet ved snakken for regeringen. Nu holder SF dem op på løfterne.

– Vi vil ikke stå i en venteposition samtidig med, at vores drikkevand bliver mere og mere forurenet. Derfor siger vi nu, at det bliver et centralt krav for SF til finansloven. Regeringen skal levere på det løfte, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand.

En ny undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der er fundet pesticidrester i drikkevandsboringer i alle syd- og sønderjyske kommuner.

I Tønder er der fundet pesticidrester i 50 procent af drikkevandsboringerne, hvor mængden er over grænseværdien i syv af boringerne, hvor det i Esbjerg er i 46 procent af drikkevandsboringerne, der er fundet pesticidrester i, men mængden af pesticidrester overstiger grænseværdien i 10 af boringerne.

– Jeg ønsker ikke en fremtid, hvor rent drikkevand er det, du køber nede i kiosken. Vi har ikke brug for flere pilotprojekter, frivillige aftaler eller undersøgelser. Vi har brug for handling, og det skal være nu, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand.

Siden valget har Regeringen med S i spidsen syltet de aftaler, der blev lavet. For eksempel har de forlænget landmændenes frist for at indgå frivillige aftaler om stop for brug af pesticider helt frem til 2025. Og i stedet for at lave de lovede 200.000 hektar grundvandsparker med totalforbud mod pesticider, har Regeringen sat et enkelt pilotprojekt i gang.

– Regeringen kan sådan set gå i gang nu, hvis de vil. Det grønne flertal bag aftalen er intakt, så de kan sådan set bare kigge en lille smule til venstre, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand.

SF vil have nedenstående

De aftalte 200.000 hektar grundvandsparker i vandindvindingsområderne skal udpeges inden udgangen af 2024.

Der skal gennemføres et straksforbud mod brug af pesticider i områderne helt tæt på vandboringerne (de såkaldte BNBO’er). Dette skulle i henhold til tidligere aftaler være indført i tilbage i 2022.

Der gennemføres en akutindsats mod PFAS forureninger i vandindvindingsområder. Jord fra større punktforureninger i disse områder skal renses. Det kan for eksempel være på brandøvelsespladser. Der skal afsættes 50 millioner på finansloven til indsatsen.

FAKTA: Så høj er andelen af drikkevandsboringer med pesticidrester i kommunen:

Aabenraa: Der er fundet pesticidrester i 27 procent af drikkevandsboringerne – dog ingen over grænseværdien

Billund: Der er fundet pesticidrester i 4 procent af drikkevandsboringerne – dog ingen over grænseværdien

Esbjerg: Der er fundet pesticidrester i 46 procent af drikkevandsboringerne – heraf er mængden af pesticidrester over grænseværdien i 10 boringer

Fanø: Der er ikke fundet pesticidrester i nogle drikkevandsboringer

Fredericia: Der er fundet pesticidrester i 50 procent af drikkevandsboringerne – dog ingen over grænseværdien

Haderslev: Der er fundet pesticidrester i 47 procent af drikkevandsboringerne – heraf er mængden af pesticidrester over grænseværdien i 3 boringer

Kolding: Der er fundet pesticidrester i 34 procent af drikkevandsboringerne heraf er mængden af pesticidrester over grænseværdien i 5 boringer

Tønder: Der er fundet pesticidrester i 50 procent af drikkevandsboringerne – heraf er mængden af pesticidrester over grænseværdien i 7 boringer

Sønderborg: Der er fundet pesticidrester i 14 procent af drikkevandsboringerne – heraf er mængden af pesticidrester over grænseværdien i 1 boring

Varde: Der er fundet pesticidrester i 41 procent af drikkevandsboringerne – heraf er mængden af pesticidrester over grænseværdien i 9 boringer

Vejen: Der er fundet pesticidrester i 27 procent af drikkevandsboringerne – heraf er mængden af pesticidrester over grænseværdien i 3 boringer

Vejle: Der er fundet pesticidrester i 43 procent af drikkevandsboringerne – heraf er mængden af pesticidrester over grænseværdien i 4 boringer

Kilde: https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/drikkevand/sprojtegift/