Regeringen foreslår, at ældrechecken, som knap 300.000 pensionister modtager én gang om året, forhøjes fra den 1. januar 2025 med 4.800 kr. Forhøjelsen skal bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer, og den finansieres via en ny passagerafgift på flyrejser.

Forhøjelsen af ældrechecken er en del af regeringens udspil, Vejen til grøn luftfart, som blev præsenteret i Skatteministeriet den 9. november. 

Vedtages forslaget vil knap 300.000 folkepensionister med de laveste indtægter modtage en forhøjet ældrecheck fra den 1. januar 2025.

Forhøjelsen af ældrechecken finansieres af en passagerafgift på flyrejser, som forventes at give et provenu på ca. 1,2 mia. kr. ved fuld indfasning i 2030. Provenuet fra passagerafgiften foreslås udover ældrechecken også anvendt til finansiering af bl.a. udbud af den første grønne indenrigsrute i 2025 og en hel grøn indenrigsflyvning senest i 2030.

– For første gang i 10 år vil vi nu forhøje ældrechecken permanent. Vi ønsker, at alle folkepensionister uanset indtægter og formue får en værdig tredje alder med mulighed for en aktiv tilværelse med børn, børnebørn og venner, siger Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og fortsætter:

– Cirka hver fjerde folkepensionist har en beskeden økonomi stort set uden indtægt og formue ved siden af pensionen, og dem ønsker vi at give en økonomisk håndsrækning. 

– Rynkerne i panden har det med at komme helt af sig selv, når vi bliver ældre. Kan vi fjerne bare et par af dem, der kan opstå ved økonomiske bekymringer, er vi kommet langt, fortæller Ældreminister Mette Kierkegaard (M) og tilføjer:

– Når vi forhøjer ældrechecken – og forhøjer den permanent – holder vi hånden under de af vores ældre, der ikke har store formuer og indtægter. Så de, der har mindst, får bedre muligheder for få et ældreliv med lidt flere smil, lidt mere tryghed og lidt mere livsglæde. 

Fakta om ældrecheck

For at modtage ældrecheck er det en betingelse, at pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue ikke overstiger 95.800 kr. (2023-pl), og at pensionisten har en lav indtægt.

Modtagere af ældrecheck, der er gradueret efter indkomst, må maksimalt have en indtægt på 91.300 kr. om året for enlige ved siden af folkepensionen og 182.900 for samlevende (2023).

Ældrechecken udgør i 2023 maksimalt 19.200 kr.Ældrecheckmodtagere i 2023 fordelt på regioner og kommuner (pdf)