En ny æra for postsystemet i Danmark er ved at udfolde sig. En bred politisk aftale er indgået, der vil bringe ændringer i levering af post fra 1. januar 2024.

Ifølge den nye aftale vil levering af post overgå til markedet, mens staten fortsat vil sikre, at alle danskere har adgang til at sende og modtage breve. Dette markerer en afgørende vending i historien om posttjenester i Danmark.

Aftalen er underskrevet af en bred sammensætning af partier; Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne), Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet og Nye Borgerlige. Med denne aftale vil befordingpligten ophøre, hvilket vil skabe en friere og mere fleksibel postlevering til danske borgere.

Det nuværende postsystem i Danmark er baseret på befordringspligten, hvilket betyder, at en postvirksomhed er udpeget til at tilbyde landsdækkende postomdeling. Indtil nu har denne opgave været løftet af Post Danmark, et underselskab af PostNord. Men fra det nye år vil dette ændre sig.

Selvom postleveringen åbner op for markedet, vil staten fortsat være forpligtet til at sikre, at alle danskere kan sende og modtage breve. Trafikstyrelsen vil derfor løbende overvåge, om markedet kan leve op til denne forpligtelse. Skulle der opstå situationer, hvor dette ikke er tilfældet, har transportministeren bemyndigelse til at gribe ind og udpege en virksomhed til at håndtere den konkrete problemstilling.

Statens rolle vil være særlig udtalt på tre områder: betjening af ø-samfund, blindepost og udlandspost. Staten vil sikre, gennem udbud, at der fortsat etableres en postlevering til de mindre ø-samfund, at blinde kan sende og modtage post portofrit, og at der kan sendes breve og pakker på tværs af landegrænser i overensstemmelse med Verdenspostkonventionen.

Den nye aftale vil også have nogle afledte effekter. Den såkaldte 50-meter regel i landzoner vil bortfalde, hvilket betyder, at brevkasser på landet skal opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej. I sommerhusområder vil der ikke længere være omdeling til de enkelte huse, men i stedet vil der blive etableret centralt placerede brevkasseanlæg.