Den 8. januar holdt Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune deres første møde i år. Her blev udvalget orienteret om, at der vil mangle 18,6 millioner kroner, hvis man fortsætter som hidtil. Politikerne er ikke helt enige om løsningerne.

Økonomien for skolerne på det almene område er presset i 2024 hvilket kommer til udtryk ved et fald i den såkaldte elevtalstildeling. Elevtalstildelingen er det budget som skolerne tildeles på baggrund af elevtallet, og dette udgør størstedelen af skolernes almindelige driftsøkonomi. Sådan skriver Fredericia Kommune på sin hjemmeside

– Man er bange for, at den almene folkeskole kommer i underskud. Der er faldende børnetal, og det er en del af årsagen. Udgifterne til den enkelte klasse er de samme, selvom der ryger en elev eller to fra, og derfor vil det give en udfordring, siger udvalgsformand Ole Steen Hansen (A).

Hansen peger også på, at der er blevet visiteret flere elever til Frederiksodde Skolen end tidligere, og det giver øgede udgifter.

– Der er en underfinansiering af området, og derfor er det rettidigt omhu, at vi reagerer nu. Man kan flytte penge rundt, og på den måde kan vi løse det. Eksempelvis har vi en pulje på fem millioner kroner til forebyggende initiativer, tre millioner kroner til nye initiativer, og vi kan derfor tage penge et andet sted fra for at få det til at gå op. I alt har vi en milliard kroner i Børne- og Skoleudvalget, og det handler om, hvordan vi fordeler dem, forklarer Ole Steen Hansen.

Næstformand i udvalget, Cecilie Roed Schultz (Ø), var overrasket over de besparelser, som udvalget skulle se ind i på mødet, hvor det blev præsenteret.

– Det er næsten surrealistisk at stå i. Vi havde afsat 50 millioner kroner til familieafdelingen i dette års budget. Det er meget store poster til børneområdet, og alligevel skrider det. Det er der forskellige forklaringer på, og det handler blandt andet om, at vi havde besluttet at lave tilbud på mellemformer. Nogle af tingene kunne vi have vidst, da vi lagde budgettet, men nogle ting dukkede op i december, og der fik vi en lille orientering om det, siger Schultz.

Cecilie Roed Schultz mener ikke, at rammerne, som Børne- og Skoleudvalget har at gøre med, er store nok.

– Nogle udgifter kan svinge meget. Hvis der eksempelvis er en ung, som har begået kriminalitet, kan det koste flere millioner kroner om året. Budgettet kan derfor nemt skride. En af de store udgifter, som er skredet, er på specialskoleområdet, hvor jeg selv har været fortaler for, at vi skal have flere børn ind. Det er fint, at der kommer flere og flere ind på specialskolerne, når de har behov for det, men det skal vi have justeret til budgetmæssigt, siger Cecilie Roed Schultz.

Pernelle Jensen (V) stemmer i med Cecilie Roed Schultz og peger på specialskolen Frederiksodde som en af grundene til, at der skal ses på besparelser allerede nu.

– Det er temmelig frustrerende, at vi blev præsenteret for de her tal, og jeg ville gerne have vidst, da vi lagde budget. Nu er vores muligheder begrænsede. Det består af forskellige dele. Primært er man presset af børn, der visiteres til Frederiksodde, og det vidste vi godt, da vi lagde den nye model, da vi gik ind og finansierede det på en anden måde. Man skulle afholde udgifterne på en anden måde før, nu er det 50/50. Det er den pulje, som er under pres, da der er flere børn nu på Frederiksodde end tidligere. Det er ikke noget negativt, da børn skal have det tilbud, de skal have. Vi har i Venstre sagt, vi inkluderer for mange børn i almenklassen, og de får et bedre tilbud på Frederiksodde og er dermed ikke i almenklassen. Det er et udtryk for, at der er flere børn, der får det rette skoletilbud, og sådan skal det være, siger Pernelle Jensen.

Spørgsmålet er, hvorfor der så ikke blev taget højde for det under budgetforhandlingerne.

– Jeg spurgte om det til udvalgsmødet, og forvaltningen i Fredericia Kommune vidste ikke noget dengang. Nu har de så præsenteret os for det nu, og det er selvfølgelig bedre end, hvis vi først hørte det senere på året, men det er frustrerende, da der er begrænsede handlemuligheder i indeværende budget, fordi økonomien i forvejen er presset, forklarer Jensen.

Palle Dahl (O) kalder det skræmmende, at udvalget allerede nu skal ud at finde penge for at få budgettet til at passe. Dog mener han, at det ikke kan komme som en overraskelse.

– De rigtige tal skal på bordet, ellers kan man ikke vedtage et retvisende budget. Med de tal, der var fremme, kunne man se, det ikke ville hænge sammen, og derfor gik vi i DF heller ikke med i budgettet, siger Dahl.

Han opponerer imod, at man nu skal til at flytte penge rundt i Børne- og Skoleudvalget.

– Vi har nogle buffere, vi kan tage af, men det er alt, alt for tidligt at gøre det. Vi har stadig over 11 måneder tilbage af 2024, og jeg synes derfor, vi skal sende det i Økonomiudvalget. Det var også galt med budgettet sidste år. Jeg synes derfor, det ville klæde forvaltningen at komme med flere tal. Vi blev lovet, at der ikke var flere lig i lasten, da der var kæmpe underskud for et par år siden, men nu er det her sket – vi skal ikke ud med raslebøssen allerede nu. Det kan ikke være rigtigt, slår Palle Dahl fast.

Fakta:

Udfordringer 2024, mio. kr.
Manglende Frederiksodde Skolen finansiering, central pulje2,5
Mellemformer4,2
Skolerne elevtildeling på 2023 niveau6,4
Skolerne elevtildeling 2023 + 2,6 pct.5,6
I alt18,6
Antal elever på Frederiksodde Skole fordelt på takstgrupperElevtal 1. januar, høj takstElevtal 1. januar, lav takstHøj takst t. kr.Lav takst t.kr.Takststigning år til år (KL p/l skøn)
2024881574172554,1%
2023831554012452,7%
Ny budgetmodel 2022701543902382,0%
2021521493822341,5%
202057142376230
Stigning 2020-202452,9%10,4%10,8%10,8%
Stigning 2022-202425,9%2,2%6,9%6,9%
ÅrSamlet ramme for skoleområdet, mio. kr., året priserElevtildeling. Kr. pr. elev.
2024538,447.264
2023525,048.700
2022516,548.904
Mio.kr., årets priser20202021202220232024
Bidrag til statslige og private skoler49,7149,9451,3757,3661,89