Erhvervsuddannelserne skal rustes til at møde fremtidens behov for grønne kompetencer. Det er målet med en ny aftale mellem regeringen og Folketingets partier, der sikrer investeringer i både udstyr og efteruddannelse af lærere.

Investering i Grønt Udstyr og Lærerkompetencer

Aftalen afsætter 210 millioner kroner over fire år til erhvervsskoler, så de kan investere i moderne, grønt udstyr inden for områder som fødevarer, jordbrug, teknologi, byggeri og transport. Derudover er der afsat 90 millioner kroner til efteruddannelse af lærere, hvilket skal sikre, at eleverne modtager undervisning med opdateret viden om bæredygtighed.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye udtaler: – Den grønne omstilling er et kæmpe projekt, og vi har brug for elektrikere, mekanikere og landmænd med de rette kompetencer for at nå vores klimamål.

Flere studieture og udlandsophold

For at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive afsættes der også 23,5 millioner kroner årligt fra 2025 til studieture og udvekslingsmuligheder i andre europæiske lande. Regeringen arbejder desuden på at øge budgettet til Erasmus+-programmet og har indgået en aftale med Tyskland for at lette udvekslingen.

Rollemodeller og grønne svendeprøver

Indsatsen “Vejen til en erhvervsuddannelse”, hvor unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne besøger grundskoler og FGU-elever, gøres permanent. Desuden vil regeringen samarbejde med erhvervsskolerne om at udvikle grønne svendeprøver.

– Vi har brug for faglærte til at nå vores klimamål, siger Mattias Tesfaye. – Denne aftale sikrer, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse med de rette kompetencer, tilføjer han.

En halv milliard til grøn omstilling
Med aftalen tilføres erhvervsuddannelserne samlet set en halv milliard kroner, herunder midler fra Grøn skattereform til efteruddannelse og opkvalificering. Aftalens mål er at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og relevante for den grønne omstilling.

Denne aftale markerer et vigtigt skridt for at sikre, at Danmark kan opretholde sin position som en global leder inden for bæredygtighed og grøn teknologi.