Rigsadvokaten vurderer på baggrund af en omfattende efterforskning, at der er grundlag for at indlede en sag ved domstolene om opløsning af Bandidos MC i Danmark. Der vil derfor blive rejst en sag ved domstolene med henblik på at søge foreningen opløst. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) vil samtidig afsøge mulighederne for at nedlægge et foreløbigt forbud mod Bandidos MC i Danmark.

Grundlovens § 78 giver mulighed for at beskytte samfundet mod foreninger, der har et ulovligt formål.

Rigsadvokaten orienterede i maj 2023 justitsministeren om, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten havde tiltrådt en indstilling fra NSK om at indlede en efterforskning med henblik på at vurdere, om der var grundlag for at indlede en sag ved domstolene om opløsning af Bandidos MC i Danmark.

Der blev derfor i regi af NSK etableret en efterforskningsgruppe med henblik på at undersøge, om der er bevismæssigt grundlag for at antage, at Bandidos MC i Danmark er en forening, der har et ulovlig øjemed.

NSK vurderer på baggrund af en omfattende efterforskning, at der samlet set er bevismæssigt grundlag herfor og har derfor indstillet, at der indledes en sag ved domstolene om opløsning af Bandidos MC.

Både Rigspolitiet og Rigsadvokaten har tiltrådt indstillingen, og Rigsadvokaten har på den baggrund indstillet til justitsministeren, at en sådan sag indledes. Justitsministeren har tiltrådt indstillingen.

– Jeg ser meget positivt på, at Rigsadvokaten vurderer, at der er bevismæssigt grundlag for at føre en opløsningssag mod Bandidos MC i Danmark. Sagen skal nu gå sin gang i retten. Kriminelle grupperinger skal ikke kunne gemme sig bag grundloven. Foreningsfriheden er ikke skabt til at beskytte gemene forbrydere. Jeg bilder mig ikke ind, at et forbud kan stå alene i kampen mod banderne, men det vil være med til at stække dem. Politiet vurderer for eksempel, at det er et værktøj, der gør det sværere for banderne at rekruttere nye medlemmer. Politisk er jeg klar til at gøre, hvad der skal til i kampen mod banderne. Derfor er jeg også glad for, at vi med den bandepakke, som regeringen med et bredt flertal af Folketingets partier blev enige om i efteråret, giver vores myndigheder endnu flere redskaber og i det hele taget strammer grebet yderligere om banderne, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Baggrund

Justitsministeren har i dag overladt kompetencen til administrativt at nedlægge et foreløbigt forbud efter grundlovens § 78, stk. 3, til Rigsadvokaten. Rigsadvokaten eller den, som Rigsadvokaten bemyndiger hertil, får således kompetence til administrativt at kunne nedlægge et foreløbigt forbud mod Bandidos MC i Danmark, hvis der er grundlag for det. Der vil herefter blive anlagt en sag ved domstolene om opløsning af Bandidos MC i Danmark.