Finansminister Nicolai Wammen (A) har været på besøg på Plejehjemmet Fænøsund i forbindelse med, at Middelfart Kommune er en af de frisatte kommuner i forhold til ældreplejen. Over 60 prøvehandlinger er igangsat, og et udpluk af dem hørte ministeren om på besøget.

Til besøget var ministeren flankeret af Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd, samt ansatte i plejen, personer fra Kongshøjrådet og ledere inden for området i Middelfart Kommune. Besøget på Plejehjemmet Fænøsund var delt op i fem dele. Den første del var en introduktion af frisættelsen og skabelsen af fremtidens ældre- og sundhedslov, hvor ministeren hørte om prøvehandlinger, kulturrejsen og krav til ledelsen, organisering, tillid og psykologisk tryghed.

Under hvert punkt var der en af de inviterede gæster, der havde ordet, og havde forberedt en præsentation, som Wammen kunne spørge ind til. Punkterne handlede om:

  • Når velfærden flytter tættere på
  • Fremtidens ældreliv handler også om sundhed
  • Frivillighed, forebyggelse og forskel i tilbud
  • Lokalplejehjem, civilsamfund og samarbejde

Efterfølgende var der en drøftelse mellem parterne, der afrundede det hele, inden Nicolai Wammen og Johannes Lundsfryd havde en dialog 1:1 i et lukket rum.-

– Jeg synes, at der er meget fornuft i det her. Der er lavet en masse regler, sikkert i bedste mening, men det kan blive for meget, når der kommer år efter år. Hvad kan vi gøre anderledes? Vi kan slippe kræfterne fri, og når man hører jer her, så er I meget engageret, og det er dejligt at høre. Det er et udtryk for, at hvis man har tillid til menneskerne ude i virkeligheden, at de godt kan træffe fornuftige beslutninger. Der behøver Johannes og jeg ikke at være, sagde Nicolai Wammen blandt andet, inden turen gik ind til samtalen med Johannes Lundsfryd.

For eksempel har Middelfart Kommune i samarbejde med frivillige fra Ældre Sagen gjort det muligt for borgere, der er særligt udsatte eller har svært ved at bruge andre træningsfaciliteter, at de efter endt genoptræningsforløb kan fortsætte træningen i kommunens træningslokaler i Skovgade eller Brenderup. Træningen har både en fysisk og social effekt, og borgerne bliver i tilbuddet, så længe de kan.

At ressourcerne bliver brugt optimalt, det har også været et fokuspunkt med prøvehandlingen om forebyggende hjemmebesøg, hvor kommunen arbejder med at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til dem, der har mest brug for det. Her hjælper et spørgeskema – udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet – med at inddele borgerne i rød, gul, grøn, hvor det ud fra denne inddeling gøres muligt at igangsætte en mere målrettet indsats.

Det betyder, at medarbejderne bruger tiden der, hvor det har den største effekt, og at vi sparer borgerne for mange unødvendige besøg.

Hvert år indlægges også mange tusinde ældre med sygdomme, der kunne være forebygget, hvis de blev opdaget tidligere. Men et samarbejde på tværs af sektorer mellem Middelfart Kommunes akutsygepleje, Sygehus Lillebælt og almen praktiserende læger har afhjulpet en del af de ældres indlæggelser. Helt konkret har samarbejdet betydet, at man forebygger 20-30 procent af indlæggelserne og reducerer genindlæggelserne med 50 procent.

Nicolai Wammen blev også præsenteret for Kongshøjrådet, som er skabt til, at beboerne har en indgang til at få mere indflydelse på deres hverdag. Det har for eksempel resulteret i, at frokosten er blevet flyttet 30 minutter, så der er tid til flere sociale aktiviteter, og hvor appetitten er større.

Herudover fik medarbejdere også mulighed for at fortælle ministeren, hvad det betyder, at de kan få lov til at yde omsorg og pleje i en række tilfælde efter borgerens ønske, uden der skal laves en visitation på det. I stedet er det medarbejderens egen faglighed, som bliver bragt i spil og vist tillid til.