Forebyggelse af motionsdoping i fitnesscentre og idræt for socialt udsatte er blandt de mange forskellige idrætsinitiativer, der er på årets idrætsaktstykke. For at skabe sunde træningsmiljøer og forebygge brug af doping og andre ulovlige præstationsfremmende midler er der afsat 1 million kroner til Anti Doping Danmark, så de kan samarbejde med flere fitnesscentre, end de gør i dag.

Der er afsat 5,3 millioner kroner til idrætsindsatser for socialt udsatte mennesker. Blandt andet er der afsat penge til OMBOLD, hvor hjemløse nyder stor gavn af at spille fodbold. Idræt for Sindet er også på årets idrætsaktstykke. Idræt for Sindet arbejder for, at mennesker, som er psykisk sårbare, kan deltage i foreningslivet og dyrke idræt.

I alt er der afsat ca. 11,9 millioner kroner til forskellige indsatser, som kan findes her.

– Træning og doping bør ikke hænge sammen. Det er vigtigt, at unge mennesker oplever idrætsmiljøer, der er trygge og uden doping. Derfor er jeg glad for, at vi har fundet penge til, at Anti Doping Danmark kan øge deres nuværende samarbejde med fitnesscentre og fremme sunde træningsmiljøer og forebygge motionsdoping. Jeg glæder mig over, at vi også har fundet penge til en række indsatser, som hjælper flere grupper af socialt udsatte med at komme i gang med at dyrke idræt. De sociale fællesskaber i idrætslivet er meget givende, og jeg ved, at indsatser som for eksempel OMBOLD og Idræt for Sindet er meget værdsat, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Fakta

Størstedelen af udlodningsmidlerne til idrætsformål fordeles til idrættens hovedorganisationer inden for det frie foreningsliv samt til en række selvejende idrætsinstitutioner. En stor del af midlerne går således til blandt andre DIF og DGI.

I tillæg hertil fordeler kulturministeren årligt en mindre andel af udlodningsmidlerne til andre idrætsformål på et aktstykke med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Udlodningsmidlerne kommer primært fra Danske Spil A/S’ overskud.

Aktstykket afventer godkendelse i Folketingets Finansudvalg.