Det Konservative Folkeparti fremsætter forslag i byrådet om afskaffelse af kommunalt besluttede regler, dokumentationskrav og administrative opgaver. Afskaffelse af bureaukrati og tillid til kommunens medarbejdere er vejen til mere tid til borgerne og mere kernevelfærd, i en tid hvor økonomien sætter grænserne.

Der er over tid blevet indført mange regler, dokumentationskrav og administrative opgaver for vores medarbejdere i kommunen, både af staten, men også af kommunen selv. Disse krav, regler og opgaver tager tid fra kernevelfærden, som i stedet bruges på bureaukrati. For at sikre bedre service for kommunens borgere er det altafgørende at afskaffe kommunalt besluttede regler, dokumentationskrav og administrative opgaver og i stedet bruge tiden på borgernær service.

– Vi ser med stor tilfredshed på at staten arbejder med regelforenkling og frisættelse af kommunerne og vi håber at det udspil der kommer vil fjerne en stor del af det bureaukrati som staten har skabt i kommunerne, siger byrådsmedlem Kirsten Hassing Nielsen og fortsætter:

– Men kommunerne er nødt til at gribe i egen barm og starte med at fjerne alle egne unødvendige regler, dokumentationskrav og administrative opgaver. Det er vigtigt at pointere at der ikke er tale om en spareøvelse. Hvis der frigøres resurser skal pengene ikke tilføres kommunekassen, men bruges til bedre velfærd. Det er til gavn for borgerne, men også for medarbejderne, som kan have brug for en tydeligere politisk opbakning til prioritering af opgaverne.

Forslaget er inspireret af Aalborg Kommune og for nuværende bl.a. Næstved, Hvidovre og Viborg vedtaget lignende forslag. Det har vist sig andre steder at 6-7 ud af 10 regler, dokumentationskrav og administrative opgaver er skabt af kommunen selv.

– Vi har i mange år klandret staten for at gøre det unødvendigt bureaukratisk at drive kommunerne, med de mange regler, dokumentationskrav og administrative opgaver de trækker ned over hovedet på os. Det viser sig at mange regler, krav og opgaver er selvpåførte og derfor lette at gøre op med. Der er ingen tvivl om at alt er indført i bedste mening, men som så mange andre steder glemmer man ofte at fjerne gamle regler og procedurer når man indfører nye. Det vil vi nu have ryddet op i, uddyber gruppeformanden for Den Konservative byrådsgruppe, Tommy Rachlitz Nielsen.

Forslaget går i al sin enkelthed ud på at alle regler, dokumentationskrav og administrative opgaver afskaffes, og efter en grundig gennemgang, genindføres eller opretholdes de regler som er nødvendige og gavner driften. Men det kræver vel og mærke et godt argument for og måske en politisk beslutning, hvis en regel eller administrativ opgave skal opretholdes. Denne fremgangsmåde sikrer at alt bliver genovervejet og at man aktivt beslutter hvilke regler der gavner arbejdet og hvilke der alene er bureaukratiske hindringer. Undtaget er naturligvis alle lovpligtige regler og opgaver.

Den Konservative Byrådsgruppe har sendt forslaget til borgmesteren og kommunaldirektøren med henblik på at få sagen på byrådsmødet den 31. maj.