Middelfart Sparekasse har et overskud på 190 mio. kr. før skat efter første halvår af 2023.

Efter et første halvår, hvor alt er gået i den rigtige retning, kan Middelfart Sparekasse præsentere et halvårsregnskab med et overskud før skat på koncernniveau på 190 mio. kr. Det står i kontrast til første halvår 2022, som gav et underskud på 13,1 mio. kr. før skat på koncernniveau. Halvårsresultatet på 190 mio. kr. er inkl. Fanø Sparekasse. Når Fanø Sparekasse inkluderes i sammenligningstallet for 2022, var underskuddet 23,4 mio. kr.

-Renteudviklingen det seneste år har været til fordel for alle pengeinstitutter; ikke mindst en sparekasse som vores med et stort indlånsoverskud, siger adm. direktør Martin Baltser med henvisning til de ni rentestigninger, som Nationalbanken har foretaget siden juli 2022.

-Det betyder, at vi er tilbage til ”gamle dage”, hvor indlån også bidrager til indtjeningen i pengeinstitutter, siger Martin Baltser.

Sparekassens netto renteindtægter stiger fra 145,2 mio. kr. til 275,7 mio. kr. Det skyldes primært indtægter ved at placere overskudslikviditet i Nationalbanken, men også et stigende udlån og stigende udlånsrenter bidrager til udviklingen. Omvendt falder Sparekassens gebyr- og provisionsindtægter med ca. 20 mio. kr. til 174,8 mio. kr. Det vidner om et mere roligt halvår på boligmarkedet end første halvår 2022, hvor særligt låneomlægninger gav stor aktivitet.

Fortsat meget små tab på kunderne

Normalt vil en konsekvens af rentestigninger med den hast, der er set det seneste år, være, at flere kunder får svært ved at overholde deres forpligtelser. Det er ikke tilfældet i Middelfart Sparekasse.

-Vores tab og nedskrivninger er stort set nul – til trods for, at vores udlån har passeret 7 mia. kr. Vi kan endda se en svag stigning i vores indlån, og det indikerer, at kunderne trods inflation og rentestigninger generelt set har det godt, siger Martin Baltser.

Med en flot fremgang i indtægterne og beskedne tab er vejen banet for et stærkt halvårsresultat. Gevinster i Sparekassens beholdning af værdipapirer samt en vellykket integration af Folkesparekassen og Fanø Sparekasse er de sidste elementer i et halvår, hvor Martin Baltser har meget svært ved at finde håret i suppen.

-Selv om Folkesparekassen og Fanø Sparekasse ikke fylder meget i den samlede volumen af Middelfart Sparekasse, så betyder 12.000 nye kunder og nye dygtige kolleger noget – også fordi de to sparekasser har bidraget med et pænt indlån, siger Martin Baltser.

Samtidig med, at indtjeningen stiger, så stiger udgifterne beskedent med 3,3 procent sammenlignet med første halvår 2022.

-Vi har løbende fokus på vores omkostninger, og selv om indtjeningen stiger, skal vi holde det fokus, siger Martin Baltser.

Dog ikke mere end, at der skal være plads til investeringer, der kommer kunderne til gavn. I første halvår har sparekassens kunder bl.a. fået en ny investeringsplatform.

-Det har ikke været gratis, men vi skal have så gode tekniske løsninger, at kunderne får dækket deres behov. Jeg vil ikke tøve med at kalde MS Investor for en løsning i topklasse, siger Martin Baltser, der også fremhæver beslutningen om at åbne en privatkundeafdeling i København som en investering i fremtiden for Middelfart Sparekasse.

Rustet til fremtiden

Kombinationen af det stærke halvårsresultat samt en solid opbakning fra sparekassens garanter betyder, at egenkapitalen nu har passeret 2,25 mia. kr. Når halvårets overskud medregnes, så er NEP-kapitalprocenten nu 29,7 og den kapitalmæssige overdækning er 11,3 procentpoint.

-Kort sagt, så har sparekassen aldrig stået stærkere rent kapitalmæssigt, konstaterer Martin Baltser.

For hele året forventer Middelfart Sparekasse nu et overskud i størrelsesordenen 350-375 mio. kr. før skat på koncernniveau

-Efter en lang årrække, hvor indtjeningen har været under pres, kan et år eller to som dette være med til at gøre Middelfart Sparekasse endnu mere robust. Behovet for at optage dyr ekstern kapital for at leve op til de kommende kapitalkrav bliver nul eller meget minimalt, og på den lange bane er det en fordel for både sparekassen og kunderne, at vi dermed kan undgå renteudgifter til ekstern kapital, siger Martin Baltser og fortsætter:

-Vi har mange og store ambitioner om, hvordan vi kan bidrage til livet i de områder, hvor vi har afdelinger, og jo større økonomisk frihed, vi har, jo mere kan vi bidrage, siger Martin Baltser.

Ud over at hjælpe mere end 2.500 foreningskunder og de cirka 500 sponsoraftaler nævner Martin Baltser sparekassens involvering som partner i ”March mod ensomhed”.

-Ud over at støtte foreningen bag March mod ensomhed økonomisk hjælper vi også med den praktiske afvikling, og vi tilbyder desuden alle kolleger at gå med på en af de 68 etaper rundt i Danmark, siger Martin Baltser, der også forventer, at sparekassen vil øge støtten til lokalsamfundene i andet halvår som følge af halvårsresultatet.