Maskinmestre spiller en central rolle i den grønne omstilling

Det er kort tid siden, at A.P Møller – Mærsk annoncerede, at verdens første metanoldrevne containerskib, Laura Mærsk, sættes ind med fast anløb til Fredericia Havn. Det glæder rektor Jens Færgemand Mikkelsen fra Fredericia. Hans maskinmestre spiller nemlig en centrale rolle.

– A. P. Møller – Mærsk har en målsætning om at nå netto-nul drivhusgasudledninger i 2040, og vi er glade for at samarbejde med Fredericia Havn. Vores partnere hjælper os med at nå vores ambitiøse grønne mål, og med at sikre vores kunder en dør-til-dør service, der hjælper dem med at reducere klimaaftrykket i deres værdikæder. Ingen kan løse opgaven alene, og vi har brug for gode partnere for at den grønne omstilling af skibsfarten kan lykkes i tide, sagde Birna Odefors, Nordic Managing Director hos A.P. Møller – Mærsk den 15. september i et interview i forbindelse med nyheden. I Fredericia er man klar til denne nye verden, men man gør det hele, imens det sker.

– Det er nok en revolution fra den verden, vi er vant til at leve i. Vi har talt dieselmotorer i årtier. Power-to-X er en helt ny teknologi, vi skal til at lære. Vi skal have større viden, så vi kan videreformidle det til eleverne. Det får betydning, når nogle sender bud efter metanol. Power-to-X bruger teknologi fra vindmøller eller solceller, som man laver om til brint. Tilføjer vi CO2, så bliver det til metanol, hvor det ligner meget dieselolie eller benzin, men det er grønt. Så vi skal bruge fossile brændsler, forklarer Jens Færgemand Mikkelsen.

Det er ikke bare skibe, der vil få gavn af den nye grønne teknologi, også den helt tunge trafik; lastbiltrafikken og flytrafikken, imødeser et helt nyt univers.

– Hvis vi havde batterierne til skibene, så var det naturligvis lettere at lade fra vindmølle og over i et skib, men batterierne findes ikke så store, hvorfor vi bruger power-to-x-teknologien. Hvor vi laver elektrolyse af strøm, som bliver til brint, vi kan lagre, så tilføjer vi metanol, hvorefter vi kan bruge det i skibene. Det bliver ikke kun skibstrafikken, der kommer til at bruge metanol. Det bliver også lastbilerne og flytrafikken. Vi forestiller os ikke, at vi stopper med at flyve og tage på ferie. Så denne teknologi er helt revolutionerende for den grønne omstilling.

De studerende på skolen har derfor travlt med at tilegne sig den nye viden, men det er ikke kun dem, det er underviserne, der skal være på.

– Vores studerende skal i allerhøjeste grad omstille sig til den nye verden. I første omgang skal vi have alle vores undervisere til at omstille sig, og det skal gå stærkt, fordi teknologien udvikler sig hurtigt lige nu. Vi er også allerede i gang med at udvikle en diplomuddannelse i power-to-x, som vi vil udbyde allerede næste år, og det sker uden, at vi har vidensgrundlaget på plads endnu. Det er vores produktionsapparat, vores undervisere og deres viden, som vi kan videreformidle. Ved at udbyde denne kommende uddannelse, så tvinger vi os selv til at blive skarpere og bedre på det, så vi kan give viden videre. I næste bølge kommer så de studerende, der skal lære noget om teknologien, siger Mikkelsen.

Mærsk Line har en repræsentant i bestyrelsen hos Fredericia Maskinmesterskole, og det har klart været en fordel for de studerende og underviserne i denne kontekst.

– Ja, det gør vi. Vi er så heldige, at vi har en i bestyrelsen fra Mærsk, der har været med til at udvikle metanolskibene, så vi har en portion viden der. Det er helt afgørende for den grønne omstilling, at vi følger med, og også uddanner vores unge mennesker til den nye industri, siger han.

Men det er ikke kun den grønne omstilling den nye teknologi er god for, det er også uddannelse og det ry, som den har. Mange tror nemlig, at en maskinmester er på havet fra starten, men det er ikke helt rigtigt.

– Vi har traditionelt haft svært ved at tiltrække unge mennesker til uddannelsen, fordi mange tror, at man sejler, når man uddanner sig til maskinmester. Lige nu har vi et gyldent vindue til at sætte fokus på, hvad der er rigtigt. Nemlig, at man bidrager og lærer meget andet; blandt om drift og teknologi, blandt andet ved de store anlæg, der skal bygges. Ved den værdikæde fra vindmøllen, der producerer el til elektrolysen til brint til metanol, er der maskinmestre, der arbejder. Derfor er det også vigtigt for os, at vi får skabt den fortælling, at maskinmestrene i denne sammenhæng er nøglen, siger Jens Færgemand Mikkelsen og slutter:

– Det er helt afgørende for den grønne omstilling, at vi kan det, og der er virkelig mangel på teknikere, der kan finde ud af det her. Vi skal bare i gang, og vi er godt på vej.