De mest udsatte 25-årige havde allerede en lav uddannelsesaktivitet, da de var 18 år, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Analysen viser også, at gruppen i gennemsnit har været uden job og uddannelse i 61 måneder af deres ungdom.

43.000 unge er uden job og uddannelse, men nogle er længere væk fra uddannelse og beskæftigelse end andre.

I en ny analyse undersøger Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i hvor høj grad 25-årige uden uddannelse har været uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i løbet af deres ungdom (15-24 år).

Analysen er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik og fokuserer på de 10.150 25-årige, der per september 2022 stod uden anden uddannelse end grundskolen.

Den fjerdedel af de 25-årige, der har tilbragt flest måneder på sidelinjen, har i gennemsnit være uden job eller uddannelse i 61 måneder – svarende til halvdelen af tiden – fra de var 15 til 24 år.

Analysen viser også, at den samme gruppe af unge hurtigt bliver tabt af uddannelsessystemet efter grundskolen. Som 18-årige er deres gennemsnitlige uddannelsesaktivitet faldet til 35 procent af året. Det svarer til, at cirka to ud af tre af de unge fra den tunge gruppe ikke er i uddannelse som 18-årige.

Som 20-årige er deres uddannelsesaktivitet faldet til 13 procent af året.

– De unge, der har allermest brug for støtte og hjælp ryger ret hurtigt ud af uddannelsessystemet efter grundskolen. Det er almindeligt kendt, at 43.000 unge er uden job og uddannelse, men det er overraskende, at vi taber mange af dem så tidligt, siger Emilie Agner Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Vi har et problem med, at for få unge har en god skolegang, og at for mange forlader folkeskolen uden at få en ordentlig vejledning,” siger Emilie Agner Damm.

– Der er heldigvis bred politisk fokus på at hjælpe den her gruppe af unge, og regeringen har foreslået at investere i målrettede læringsforløb til de fagligt svageste elever i folkeskolen og en mere praktisk skole. Men det hjælper ikke alle dem, der har forladt grundskolen. For mange er FGU, den forberedende grunduddannelse, en rigtig god vej videre. Derfor bør regeringen også prioritere flere midler til netop FGU’en, hvis de mener det seriøst, at de vil hjælpe de unge, siger Emilie Agner Damm.

Analysens hovedkonklusioner

  • Ufaglærte 25-årige har i gennemsnit hverken været i job eller i gang med en uddannelse i 42 måneder i løbet af de seneste 10 år. Det svarer til 3,5 år eller lidt mere end en tredjedel af perioden. Til sammenligning har 25-årige med uddannelse haft 10-18 måneder uden job og uddannelse.
  • Den tungeste gruppe bliver tabt tidligt. Den fjerdedel af de ufaglærte 25-årige, der har været længst tiden uden job og uddannelse i deres ungdom, er således stort set uden både job og uddannelse allerede som 20-årige.
  • For en stor del af de unge ufaglærte har uddannelsessystemet, som vi kender det, ikke givet dem de nødvendige forudsætninger for at fuldføre en ungdomsuddannelse. Det er derfor fornuftigt at tænke i nye ungdomsuddannelser, der hjælper denne gruppe unge bedre på vej. Det kunne f.eks. være med en styrkelse af den forberedende grunduddannelse (FGU) og den højere praktiske eksamen (HPX), som Reformkommissionen foreslår.