Som reaktion på de stigende sikkerhedsudfordringer i Rødehavet og Adenbugten har det globale rederi A.P. MØller – Mærsk annonceret en midlertidig indstilling af alle deres skibsfarter til området. Denne beslutning kommer i kølvandet på en nylig hændelse, der involverede et af deres fartøjer, Maersk Hangzhou, og de fortsatte spændinger i regionen.

Ifølge virksomhedens seneste meddelelse bliver alle Mærsk-skibe, der var bestemt til at passere gennem Rødehavet og Adenbugten, nu omdirigeret sydpå om Kap Det Gode Håb. Denne foranstaltning træffes på baggrund af detaljerede efterretningsrapporter, som peger på et “betydeligt forhøjet” sikkerhedsniveau i området.

– Vi forstår fuldt ud den indvirkning, denne ændring vil have på vores kunders logistikplaner, udtaler Mærsk i deres opdatering. – Men vores førsteprioritet er sikkerheden for vores besætninger, skibe og kunders last.

Virksomheden understreger, at denne beslutning er truffet efter nøje overvejelser, og at den vil gælde indtil videre.

Denne ændring i sejlruter forventes at medføre forsinkelser, men Mærsk håber, at den vil bringe mere stabilitet og forudsigelighed for deres kunder. Samtidig anerkender rederiet, at der vil være betydelige forstyrrelser i det globale forsyningsnetværk, og opfordrer deres kunder til at forberede sig på fortsatte komplikationer i området.

Mærsk har også meddelt, at de vil fortsætte med at informere deres kunder om eventuelle skibsforanstaltninger på en individuel basis og opfordrer kunderne til at holde sig opdateret via deres online tracking-system.

Endvidere vil de tidligere annoncerede tillægsgebyrer, såsom Transit Disruption Surcharge (TDS), Peak Season Surcharge (PSS) og Emergency Contingency Surcharge (ECS), forblive gældende for alle laster påvirket af forstyrrelserne i Rødehavet og Adenbugten.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/