Nye Borgerliges medlem af Fredericia kommunalbestyrelse, Karsten Byrgesen, har brugt juledagene på at flikke et fejlfyldt og urimeligt læserbrev sammen om Fredericia Havn og ”giftigt affald”.

Det er faktisk langt ude!

Byrgesen postulerer, at Danske Havne ”ikke tager ansvar for miljøet” men tvært i mod tager beslutninger ud fra, hvad der ligefrem er dårligst for miljøet. På vores hjemmeside kan man finde flere publikationer, der bevidner det modsatte. Og medlemshavn efter medlemshavn gør et kæmpearbejde både for grøn omstilling, rent miljø på land og til vands, opsamling af affald fra havene og genbrug. Aarhus Havns COO, Anne Zachariasen, fik sågar i fjor en bæredygtighedspris på grund af havnens indsats.

Som om det ikke er nok, så skriver Byrgesen også, at havnene ”dumper giftigt affald”. Hvad er det for noget uansvarligt sludder?

Hvis Byrgesen i stedet for at sidde og skrive sig gal havde brugt to klik på at finde Miljøstyrelsens vejledning for klapning – det er meget let, man kan blot slå det op online – ville han vide, at klapning ikke er dumpning af giftigt affald.

Klapning er at flytte havbundsmateriale fra havne eller sejlrender fra ét sted til et andet. Materialet er forlods undersøgt af Miljøstyrelsen, der udpeger de steder, der er egnede til at klappe netop det pågældende materiale. Så der er på ingen måde tale om dumpning af giftig affald fra havne.

I modsætning til, hvad Byrgesen hævder, kan vi derfor sagtens i Danmark leve fuldt op til FN’s verdensmål artikel 14 om at beskytte havmiljøet og klappe samtidig.

For at understrege sine forkerte pointer sætter Byrgesen trumf på ved at skrive, at det er ”på niveau med at tillade bilister at smide deres affald ud af vinduerne under kørslen”.

Det er ikke bare unuanceret, det er debat på Trump-niveau. Det er brandærgerligt, for både borgerne i Fredericia, byens havn og den generelle politiske debat i Danmark fortjener bedre.

Carsten Aa, Bestyrelsesformand for Danske Havne