Indsatsen i Korskærparken i Fredericia har båret frugt. Chef for den boligsociale helhedsplan i Fredericia, Kasper Søstrøm, forventer at boligområdet helt er af forebyggelseslisten på Ghettolisten, der blev offentliggjort den 1. december.

I den vestlige del af Fredericia finder man Korskærparken, der er et boligområde, som har været genstand for en intensiv indsats for at overvinde udfordringer forbundet med arbejdsløshed og social eksklusion, hvilket i 2019 førte til, at området var på ghettolisten. Kasper Søstrøm, der står i spidsen for den boligsociale helhedsplan i området, har givet en dybdegående redegørelse for de forskellige strategier og tiltag, der er blevet iværksat for at fremme positiv forandring. Fra at være et udsat boligområde på ghettolisten til at vise markante forbedringer, skildrer Søstrøms fortælling en rejse fyldt med målrettede indsatser og samarbejder, der har været med til at forme Korskærparkens nuværende og fremtidige landskab. Med et særligt fokus på beskæftigelsesindsatser, ungdomsprogrammer og en stærk samarbejdsånd mellem kommunen, boligselskaberne og lokale erhvervsinitiativer, tegner Korskærparken et billede af et område på vej mod varige sociale og økonomiske forbedringer.

– Vi havde forudset, at vi ville være på listen igen. Der er stadig et stykke vej at gå. Et afgørende kriterium er beskæftigelsesraten, som sidste år lå på 35%, og i år har vi formået at bringe den ned til 31,6%. Dette er et tegn på fremskridt, da vi nærmer os skillelinjen på 30% ledighed. Både den gennemsnitlige indkomst og beskæftigelsesgraden i området er stigende. Hvis denne positive tendens fortsætter, forventer vi, at Fredericia ikke vil være på listen næste år, siger Kasper Søstrøm.

Kasper Søstrøm fremhæver betydelige fremskridt i Fredericias Korskærparken siden 2019, da området var på Ghettolisten.

– Tilbage i 2019 var ledigheden på 40,1 procent. I dag er vi nede på 31,6 procent, hvilket repræsenterer en markant forbedring. Disse tal er beregnet over de sidste to år og er faktisk lavere end dem, der er blevet offentliggjort. Vores projekter løber over fireårige perioder, fordi det er vigtigt at fortsætte indsatsen og ikke blot stoppe efter et enkelt vellykket år. Efter kun et år er vi næsten ude af listen, hvilket viser, at vores anstrengelser virkelig har båret frugt, forklarer Søstrøm.

Han udtrykker en blanding af realisme og håb, når der reflekteres over de seneste fremskridt i Korskærparken. Kasper Søstrøm anerkender de udfordringer, der ligger i at opnå markante forbedringer på kort tid, samtidig med at han udtrykker en stærk forventning om fremtidig succes.

– Det ville have været en ekstraordinær bedrift at krydse skillelinjen på blot et enkelt år. Selvom det viste sig ikke at være muligt, er vores nuværende ledighedsrate på 31,6 procent et klart tegn på, at vi er tæt på målet. Jeg vil være oprigtigt skuffet, hvis vi ikke er helt ude af listen næste år, siger Søstrøm, og understreger dermed det ambitiøse mål om yderligere at forbedre forholdene i Korskærparken.

Søstrøm giver indsigt i, hvordan et samarbejde mellem forskellige organisationer har bidraget væsentligt til de forbedringer, der er set i Korskærparken. Han understreger betydningen af den støtte og de ressourcer, som Fredericia Kommune har bidraget med, samt den rolle, som lokalsamfundets samarbejde har spillet.

“Fredericia Kommune har været en vital støtte, specielt ved at tildele fem medarbejdere fokuseret på beskæftigelsesområdet direkte til vores område. Vi har også gennemført målrettede tiltag for unge ledige og aktivitetsparate, i et effektivt samarbejde med boligselskaberne og Business Fredericia. Denne samarbejdsånd og indsats er nøglen til de fremskridt, vi har opnået, siger Kasper Søstrøm.

Chefen for den boligsociale helhedsplan deler detaljer om de specifikke strategier, der har været med til at skabe bemærkelsesværdige forbedringer i Korskærparken. Søstrøm fremhæver de innovative tilgange, der har været anvendt for at integrere unge i arbejdsmarkedet.

– Vores fritidsjobindsatser og særlige tiltag målrettet de 17-29-årige i boligområderne har haft en markant effekt. Aktuelt er kun 25 unge uden for arbejdsmarkedet ud af cirka 2.000, et tal som tidligere har været oppe omkring 100. Dette viser tydeligt, hvor effektivt vores tilgang har været. Det er særligt i områder som Korskærparken, at vi ser denne positive udvikling, og det er utroligt opløftende, slutter Kasper Søstrøm.