Det Konservative Folkeparti i Fredericia Kommune er, som Socialdemokratiet, klar til at se på samarbejdet med Fredericia Kommunes husadvokat, Bech-Bruun. Det fortæller Gruppeformand Tommy Rachlitz Nielsen.

Tommy Rachlitz Nielsen (C) ser med alvor på dommen fra Højeste Ret mod Bech-Bruun. I lyset af dommen fremhæver han nødvendigheden af ansvarlig adfærd og etik i alle aspekter af kommunens leverandører.

– Vi skal generelt sikre os, at de leverandører, vi benytter – uden at nævne navne – lever op til gældende normer, etik og regler. De skal opføre sig ordentligt og handle ansvarligt, både i forhold til deres egen virksomhed og dem, de repræsenterer, siger Nielsen.

Derfor ser han også et behov for en grundig gennemgang af kommunens forbindelse med advokatfirmaet Bech-Bruun.

– Jeg synes, at når der kommer sådan en dom, så er det noget, vi som ansvarlige politikere skal se på, og deraf bør overveje, om det er den rigtige samarbejdspartner, siger den konservative gruppeformand.

Tommy Rachlitz Nielsen understreger samtidig vigtigheden af at drøfte sagen i økonomiudvalget og senere i byrådet:

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

– Der er givetvis en kontrakt med Bech-Bruun, og ligesom de skal opføre sig ordentligt, så skal vi også. Vi skal derfor sikre os, at vi gør det rigtigt, hvis vi ophæver samarbejdet. Men vi skal klart se på samarbejdet. Vi skal sikre os, at alle vi handler med, er ansvarlige mennesker og virksomheder, siger politikeren.

Tommy Rachlitz Nielsen mener ikke, at Fredericia Kommune har haft mulighed for at se på sagen, før der lå en kendelse.

– Jeg tror helt ærligt ikke, at vi som byråd eller vores forvaltning kan sidde og afgøre, hvad domstolene siger. Domstolene kunne også have konkluderet, at de var uskyldige, men nu, hvor der foreligger en dom, er situationen klart anderledes, slutter han.

Læs også

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/