Et omfattende dæmningsskred mellem Give og Gadbjerg har medført, at der ikke vil være togdrift mellem Vejle og Give frem til og med den 25. december. Banedanmark har iværksat arbejde for at udbedre skaderne og genoptage togtrafikken fra den 26. december.

For at imødegå de midlertidige udfordringer vil DSB erstatte vores InterCityLyn med Togbusser på strækningen.

Sådan vil togbusserne operere:

  • Fra Vejle til Struer
  • Fra Herning til Fredericia

Bemærk, at Togbusserne kun vil standse for afsætning i Vejle og Herning. Hvis du rejser fra de mellemliggende stationer, henviser vi til Arrivas tog og Togbusser.

Sådan vil togene operere:

  • InterCityLyn vil fortsat køre mellem Herning og Struer.
  • Arrivas regionaltog vil operere mellem Give og Struer.

DSB opfordrer alle passagerer til at tjekke Rejseplanen inden rejsen.

Hvor togbusserne vil standse:

  • Vejle Danmarksgade, modsat forhallen
  • Herning Godsbanevej, modsat forhallen