Inflationen i eurozonen steg til 2,9% i december, hvilket er en halv procentpoint højere end i november (2,4%), rapporterer Eurostat. Stigning er umiddelbart drevet af en aftagende fald i energipriserne.

Fødevarer, alkohol og tobak forventedes fortsat at have den højeste inflationsrate i december (6,1%, sammenlignet med 6,9% i november), efterfulgt af serviceydelser (4,0%, stabilt sammenlignet med november). Men en formindskelse i energiinflationen faldt fra -11,5% i november til -6,7% i december.

Christine Lagarde, præsidenten for ECB, udtrykte bekymring sidste år om, at hun forventede, at inflationen ville stige igen, da subsidier på energipriser blev fjernet. Hun sagde i november, at det ikke vil være før de “næste par kvartaler”, at ECB vil begynde at sænke renterne.

Dagens økonomiske nyhed vil derfor sandsynligvis dæmpe muligheden for en tidlig nedsættelse af renten fra Den Europæiske Centralbank (ECB) i 2024. Bankens rentesats har været uændret siden sidste oktober på 4%, efter konstante stigninger, som begyndte i juli 2022.