Nationalbanken i Danmark har annonceret planer om at udvikle en ny seddelserie, som forventes lanceret i 2028-29. Denne udvikling understreger fortsat betydningen af kontanter i Danmark, selv i en stadig mere digital verden.

Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen forklarer, at den nye seddelserie er en nødvendig opdatering for at holde trit med teknologiske fremskridt og sikkerhedskrav.

– Det er vigtigt, at vores kontanter forbliver sikre og effektive som betalingsmiddel, siger Thomsen.

Som en del af denne plan vil ældre pengesedler udstedt før 2009 blive udfaset. Historisk set har ældre sedler i Danmark ikke mistet deres gyldighed med introduktionen af nye serier, hvilket betyder, at sedler helt tilbage fra 1944 stadig er lovlige betalingsmidler. Dette ændres nu, dels for at opretholde standarder og dels for at lette håndteringen for detailhandlen og bankerne.

En bemærkelsesværdig ændring er, at den nye seddelserie ikke vil inkludere 1000-kronesedlen, som vil ophøre med at være et gyldigt betalingsmiddel efter 31. maj 2025. Dette skridt tages dels på grund af ændrede betalingsvaner hos danskerne, hvor kontantbetalinger ofte er under 500 kr., og dels på grund af bekymringer om økonomisk kriminalitet relateret til høje seddelværdier.

Indtil 31. maj 2025 kan 1000-kronesedlen dog stadig bruges i butikker eller indskydes i pengeautomater og banker. Efter denne dato bliver både ældre danske pengesedler og 1000-kronesedlen ugyldige som betalingsmiddel i Danmark, hvilket også vil gælde i Grønland. Færøerne, som har egne pengesedler, vil ikke blive påvirket af disse ændringer, men der er dialog i gang om en mulig indkaldelse af den færøske 1000-kroneseddel og ældre færøske sedler.

Nationalbanken planlægger en informationskampagne næste år for at oplyse borgerne om de kommende ændringer og inddrage dem i udvælgelsen af temaer og motiver for de nye pengesedler.