https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Vildere og vådere vejr er blevet en realitet for landets boligejere. 2023 slog alle nedbørsrekorder, og mange har taget budskabet til sig. Inden for de seneste to år har hver tredje husejer gjort noget aktivt for at klimasikre boligen, viser en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Gjensidige.

Det kan blive både dyrt og ærgerligt, hvis man som husejer ikke får lagt en plan for klimasikring af boligen, og det gælder både i forhold til storme og større mængder vand i fremtiden, lyder advarslen fra Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige.   

– Vi kan se, at sæsonen for skybrud er blevet længere og nu også omfatter sensommeren og efteråret, hvor det tidligere især var en sommerbegivenhed. Det betyder, at boligerne oftere bliver ramt af vejrligsskader, siger Lene Rasmussen.   

I en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Gjensidige, svarer hver tredje husejer, at de inden for de seneste to år er gået i gang med at klimasikre boligen. 

Og når det gælder om at klimasikre mod vind og vand, så er der mange ting i spil. 10 procent svarer, at de har valgt at fælde træer, som stod for tæt huset, mens andre fx har etableret fald væk fra huset eller separeret tagvand fra afløbsvand. Men selv om en del husejere har investereret i klimasikring, er det stadig ikke nok, mener Lene Rasmussen. 

– Mange flere husejere kommer fremover til at investere i klimasikring og overveje, om deres hus har en beliggenhed, som kræver noget ekstra sikring i form af fx omfangsdræn eller højvandslukke på gulvafløb. Samtidig kommer flere også til at se på, hvordan haver kan anlægges anderledes, så større mængder regnvand kan ledes væk fra huset og bruges andre steder i haven, siger Lene Rasmussen.   

Fylder mere hos boligkøberne

Hos ejendomsmæglerkæden EDC oplever man også, at spørgsmål om klimasikring fylder mere og mere i boligkøbernes bevidsthed. En undersøgelse blandt købere i EDC’s køberkartotek viser, at mere end 8 ud af 10 købere tillægger tilstandsrapporten ”stor” eller ”afgørende” betydning, når de skal vælge bolig.  

– De seneste måneders massive nedbør og historier om oversvømmede boliger er helt naturligt blevet et emne, når boligkøberne er på fremvisning. Det gælder naturligvis særligt i områder, der har været ramt af stormflod eller ved boliger i første række til åer, søer og hav, siger Jan Nordmann, som er kommunikationschef hos EDC. 

Gode råd til klimasikring: 

  • Vælg belægninger i haven, som kan opsuge regnvand (fx græs og grus). 
  • Tjek om din kloak er i god stand og ikke har brud.  
  • Skab naturligt fald på grunden væk fra huset. 
  • Overvej et regnvandsbassin et lavt sted på grunden, hvor regnvand kan opsamles under skybrud. 
  • Fastgør tunge genstande, fx trampoliner, og gør det til en vane at sætte havemøblerne ind.