I sidste uge måtte livredderne hjælpe seks børn i land, som var fanget i et revlehul. Børnene badede tilsyneladende alene uden voksne til at holde øje med dem. Det får livredderne til at sende en opfordring til forældrene: Gå altid i vandet med børnene, så du kan gribe ind, hvis de kommer i problemer.

De seks børn badede ved Hvide Sande Sydstrand, da de blev overrasket af strømmen i et revlehul, og de blev hjulpet tilbage på stranden af livredderne. Livredderne kommer derfor med en klar opfordring til voksne om aldrig at lade børn ude af syne, når de bader. Det bedste er at gå med børnene i vandet, så man er tæt på, hvis de får brug for hjælp.

-Alle børnene kom sikkert tilbage til land, men strandturen kan hurtigt ændre sig fra sjov leg i vandet til en alvorlig situation, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

– Bølgernes kræfter kan overraske selv voksne, og derfor bør man altid selv gå med i vandet og være tæt på, når børnene bader. Der kan komme en stor bølge, som vælter dem omkuld, de kan blive fanget af strømmen, eller børnene kan komme til at bevæge sig for langt ud, så de pludselig ikke kan bunde. Når du bader med dine børn, kan du også bedre fornemme, hvor meget de kan i vandet, og du kan motivere dem til at blive endnu mere vandsikre ved at lege og lave øvelser med dem.

Anders Myrhøj understreger, at langt de fleste forældre er meget opmærksomme på deres børn på stranden, men de ser også forældre, som solbader, læser avis eller kigger på mobilen, mens børnene leger i vandet.

-Børn er ikke selv i stand til at vurdere farerne i vandet, og derfor skal de guides af forældrene. Selvom der er livreddere på stranden, er det forældrenes ansvar at passe på børnene og sikre, at de ikke overvurderer deres evner i vandet og pludselige kommer i vanskeligheder. Derfor skal man som forælder hele tiden have et øje på børnene, siger Anders Myrhøj.

I uge 30 gennemførte livredderne 7.630 indsatser, hvoraf de 3 var aktioner, hvor det vurderes, at personer var i livsfare. Derudover var der 164 almindelige førstehjælpsaktioner, 528 forebyggende aktioner og 6.935 oplysende aktioner.

Aktioner i uge 30, hvor det vurderes, at personer var i livsfare:

Lørdag den 29. juli, Den Permanente
En kvinde hopper i vandet fra en platform ude i vandet og begynder at svømme ind mod stranden. Efter et par svømmetag får hun krampe og kæmper derfor med at holde sig oven vande. En af livredderne padler ud på sit board til kvinden, som er gået i panik, og får hende til at gribe fat i boardet, så hun kan blive hjulpet sikkert ind på stranden.

Fredag den 28. juli, Søndervig Strand
Livredderne spotter en mand 300 meter ude i vandet, og de beslutter sig for at sejle ud til ham for at tjekke, om alt er ok. Da livredderen når frem, er badegæsten i krampe, og han hjælpes ombord på livredderbåden. Tilbage på stranden er badegæsten konfus, men han har ikke brug for yderligere behandling.

Fredag den 28. juli, Hvide Sande Sydstrand
Livredderne ser en gruppe på seks børn i ca. 8-12-års alderen i et revlehul syd for livreddernes primærzone. En af livredderne padler ud på board til børnene og dirigerer to af børnene tilbage på en sandbanke, så de selv kan komme i land. To andre børn samles op på livredderens board og bringes sikkert i land, mens en surferinstruktør, som var i nærheden, hjælper yderligere to børn tilbage på stranden på sit board.