Efter en grundig vurdering fra Fredericia Kommunes forvaltning og en enstemmig beslutning på et lukket punkt på byrådsmødet, står det klart, at MESSE C i øjeblikket ikke kan sælges og i stedet skal udbydes i en 10-årig forpagtningsaftale. Borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist, forventer, at bygningerne bliver mere attraktive ved at indgå en ny forpagtningsaftale.

I kølvandet på den beslutning, der blev truffet på det lukkede byrådsmøde, og med den fortsatte udfordring i forhold til at sælge Messe C, giver Fredericia Kommunes Borgmester Steen Wrist indsigt i kommunens strategiske overvejelser. Midt i udfordrende tider, både økonomisk og i forhold til messedriften, lægger kommunen en plan for at sikre stabilitet og fremtidig vækst. Borgmester Wrist uddyber tankerne bag den nye forpagtningsaftale for MESSE C og hvordan dette skridt er en del af en større vision for at styrke både messedriften og den økonomiske værdi af kommunens ejendomme.

Borgmester Steen Wrist. Foto: AVISEN

– I første omgang udbyder vi en ny forpagtningsaftale, for at sikre ro om messedriften. Dernæst har vi et sigte om, at når vi sætter bygningerne til salg, så ligger der en fast lejeindtægt for en kommende ejer flere år frem. Det vil også give bygningen en anden værdi. Så sikrer vi både messedriften og værdien af kommunens bygninger, siger Steen Wrist (S).

Med et væld af muligheder på bordet – fra salg til forskellige former for forpagtningsaftaler – har kommunen stået over for vigtige valg, der vil forme messedriftens fremtidige landskab.

– Vi har i det sidste halve år arbejdet på forskellige modeller. Skulle vi sætte den salg, skulle vi lave en forpagtningsaftale eller skulle vi gøre ingenting. Vi har valgt, at vi vil lave en ny forpagtningsaftale, forklarer Wrist.

I lyset af Fredericia Kommunes planer om at udbyde en ny forpagtningsaftale for bygningerne handler det om at forme fremtidige salgsmuligheder, men også om at levere ro til driften. Brugen af faciliteter kan skabe en mere attraktiv situation for potentielle investorer.

– Jeg tror, det påvirker et muligt salg positivt, når der ligger en fast aftale for brug af rammerne. Den potentielle køber kan dermed også være mange. Det kan være nogen, der investerer i ejendomme, det vil være en god forretning for dem, siger Steen Wrist og tilføjer:

– Nu kommer det i udbud, og så kan man byde ind på at være forpagter af messecentrets bygninger. Vi går i gang nu her, og der er naturligvis klare regler for, hvordan udbuddet kører. Jeg forventer en afklaring i løbet af det næste halve år.

Som Fredericia forbereder sig på fremtiden med nye forpagtningsplaner for messebygningerne, understreger Borgmester Steen Wrist vigtigheden af messeaktiviteter for byens puls og velbefindende. Med et klart fokus på messernes rolle i at stimulere både kulturelt og økonomisk liv i Fredericia. Borgmesteren er ikke i tvivl om, messecentrets reelle indvirkning, som store arrangementer har på byen, ikke kun i forhold til at bringe liv til messecentrets bygninger, men også i form af økonomiske fordele som hotelovernatninger og forbrug i lokalområdet.

– Det vigtige er at sikre, at der er messeaktiviteter i Fredericia. For Fredericia er det hammervigtigt at være messeby. I sidste uge var det eksempelvis skolelederforeningen, der samlede 2300 mennesker gennem to dage. Det giver liv i bygningerne, men også en masse hotelovernatninger i Fredericia og oplandet. Det er afgørende med messeaktiviteterne i byen, de skaber liv.