Næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia, David Gulløv (A), forstår FC Fredericias udfordring, hvis klubben skulle gå hen og rykke op i Superligaen. Derfor er han villig til at kigge på en stadionudvidelse, selvom den økonomiske ramme er presset.

I 2020 blev det vedtaget, at Monjasa Park ville få en opgradering. Det skete under coronapandemien, hvor kommunernes anlægsloft blev fjernet. Gamle tegninger blev hurtigt fundet frem over mulige projekter for at få de lokale håndværkere i gang. Blandt disse tegninger lå der noget klar til Monjasa Park, hvor der hele tiden har været lagt op til, at stadionet kunne udvides, og nu kan endnu en udvidelse af Fredericias fodboldstadion være på tale. Det sker, da der kommer nye stadionkrav til Superliga-holdene.

Det vil være en torn i øjet på David Gulløv, hvis FC Fredericia rykker op i Superligaen i 2028 og ikke kan spille på Monjasa Park og derfor skal spille udenbys. Derfor er han villig til at se på, hvad man kan gøre for at imødekomme de krav, Divisionsforeningen har opsat gældende fra 2028/29-sæsonen.

Alle stadioner i 3F Superliga skal være lukkede, og alle fire tribuner skal være helt eller delvist overdækkede med kort afstand fra banen til tilskuerpladserne. For stadioner med en kapacitet på 10.000 eller flere tilskuere skal mindst 80% af pladserne være overdækkede og have minimum 3.000 individuelle siddepladser. Stadioner med kapacitet mellem 6.000 og 10.000 tilskuere skal have alle pladser overdækkede og mindst 4.000 individuelle siddepladser.

Det stiller FC Fredericia over for en udfordring i tilfælde af en eventuel oprykning. Som reglerne er nu, kan man få dispensation i den første sæson, men det kan man ikke længere fra 2028. Derfor kan klubben se ind i, at en udvidelse af Monjasa Park kan komme på tale.

– Det er en udfordring. Jeg har det på samme måde som med FHK, og så skal vi se, hvad vi kan gøre ved det. Det er nemt at sige, at vi vil udvide, men vi har også kommunale bygninger, der trænger til en kærlig hånd. Jeg tror, at de fleste i byrådet er positive overfor at sikre de rammer, der skal til for eventuel Superliga og Champions League i håndbold, men den sværeste del bliver at etablere og få råd til det, siger David Gulløv.

Alle ville sige ja, hvis…

Fornemmelsen fra Gulløvs side er, at byrådet ville være opbakning, hvis der ikke var en begrænsning på anlægsloftet. Det ville betyde, at Fredericia Kommune hurtigt kunne bevillige de nødvendige penge.

– Var vi ikke begrænset af anlægsloftet, og havde vi midlerne, så ville vi sætte planerne i gang nu. Der er mange ønsker derudover, og andre interessenter vil også have ønsker. Alle ting er spændende, og det er det, der er frygtelig irriterende faktisk, fordi jeg vil udvikle det hele, men vi har kun de penge, vi har, slår David Gulløv fast.

Trods manglen på penge til at kunne udføre projektet, så vil det gøre ondt på Socialdemokraten, hvis FC Fredericia skal spille udenbys.

– Det vil ikke være særlig godt. På samme måde har jeg det med FHK, hvis de skal spille Champions League et andet sted. Jeg vil heller ikke bryde mig om, hvis FC Fredericia skal spille Superliga i en anden by, og det kan være, vi kan indgå partnerskaber med nogen for at løse det, siger David Gulløv.

Gulløv hæfter sig ved, at Divisionsforeningen har meldt de kommende krav ud fire år i forvejen, og det giver tid til at få finansieret et eventuelt stadionprojekt.

– Heldigvis har de meldt ud i god tid, og det giver os tid at løbe på. Vi kigger ind i en retning, hvor vi kan gøre noget. Vi kan gøre det i et tempo eller lave det over flere omgange. Jeg har ikke noget imod at tage den snart. Deadline ligger til det kommende byråd, og det er nemt for mig at sige, vi bygger et nyt stadion i 2027, da man så giver et problem til nogle andre. Jeg vil gerne give noget videre til det kommende byråd, som man kan arbejde med. Det er også en vigtig opgave, slutter David Gulløv.

Læs også