Hotelbranchen i Danmark står i øjeblikket over for en række udfordringer, herunder mangel på efterspørgsel og arbejdskraft.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik har flere hoteller rapporteret mangel på efterspørgsel som et problem siden juli, og markedschefen for Dansk Erhverv bemærker, at hoteller, der primært har kongresdeltagere og store grupper af rejsende, vil opleve lavere aktivitet som en følge af coronapandemien.

Læs også: Bekymring for manglen på gæster i branchen

På arbejdskraftsområdet peger flere hoteller på, at branchen i fremtiden vil mangle arbejdskraft. Direktør for Hotel Trinity i Fredericia, Camilla Talleurp, er bekymret for markedet, men tror ikke, at det bliver i en sådan grad som tallene peger på.

– Vi er opmærksomme på markedsudviklingen og forventer en vis nedgang, men vi tror ikke, at det bliver så voldsomt som spået, siger vi har observeret ændringer i efterspørgslen siden begyndelsen af december måned 22, men vi er fortrøstningsfulde for de kommende måneders belægning, siger Talleurp.

Hotelbranchen er en vigtig del af turismen og erhvervslivet i Danmark, og det er derfor afgørende, at der handles for at løse de udfordringer, som branchen står over for i øjeblikket.

Hotel Trinity arbejder aktivt for at øge fokus på uddannelse og tiltrække unge til branchen.

– Vi har ekstra fokus på at tiltrække de unge til faget. Vi arbejder målrettet med at uddanne faglige kompetente elever, og udvise ansvarlighed overfor vores branche, da der i fremtiden er et stort behov for kompetent faglig arbejdskraft, siger hoteldirektøren.

Einar Kring, direktør for Hotel Frederica, deler denne positive holdning og tror på et godt år for hotellet, selvom der er usikkerhed omkring arbejdskraftbehovet.

– Det sværeste er arbejdskraftbehovet lige nu, for ellers så ser vi positivt på situationen, der er fornuftig belægning i øjeblikket. Selvom februar ofte kan være svær, så ser det også godt ud, samme i marts, udtaler Kring.

Det bemærkes, at placeringen af hotellet spiller en rolle i forhold til belægningen.

– Hotel Frederica er heldigt placeret i forhold til andre faciliteter i området og har en god beliggenhed på vejen mellem København og Aarhus, hvilket giver os en fordel i forhold til hoteller i udkantsområderne, fortæller Einar Kring.

For at tackle arbejdskraftudfordringen, arbejdes der aktivt på at optimere arbejdsforholdene og rekruttere de rigtige ansatte.

– Vi er så heldige at være en del af en større kæde og arbejder derfor tæt sammen med vores HR-afdeling i Svendborg og får her adgang til flere rekrutteringskompetencer og så kan vi rekruttere endnu bedre, uddyber Kring.

Hotellerne tager initiativet til skabe bedre uddannelsesmuligheder og at tiltrække unge til branchen.

– Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan optimere det der med at have et godt job. Det er jo alt lige fra hvordan vi sammensætter det rigtige team til de rigtige opgaver, hvordan vi uddanner dem rigtigt, men også hvordan vi ansætter dem, siger Einar Kring.

I alt er det tydeligt at hotelbranchen i Danmark er opmærksomme på deres udfordringer og tager initiativer for at løse dem. Selvom der er usikkerhed omkring efterspørgsel og arbejdskraft, så er flere hoteller optimistiske omkring deres fremtid og ser positivt på deres situation. Der er enighed i branchen om, at den selv også fortsætter med at arbejde for at løse disse udfordringer for at sikre fortsat vækst og trivsel mellem turismen og erhvervslivet i Danmark.