Kolding Kommune lægger asfalt til udviklingen af erhvervsområdet ved Tankedalsvej i Kolding. Der er fuld gang i forvandlingen fra bar mark til aktivt erhvervsområde på et kæmpestort areal ved Tankedalsvej i det sydvestlige Kolding tæt på Sønderjyske Motorvej E45.

Der er allerede rykket en stor virksomhed ind på området, som beskæftiger sig med engros, transport og logistik, og flere står på spring, klar til at realisere deres tegninger til bygninger og andre former for anlæg.

Fordelingsvej med to rundkørsler

Det er en anden form for anlæg, nemlig veje, der binder området sammen internt, og som binder det samlede erhvervsområde sammen med omverdenen. Og nu har Kolding Kommune taget første spadestik på det overordnede vejnet i området, som kommunen er bygherre på. Det skete mandag 17. juni.

Det første, der skal etableres, er en fordelingsvej, der skal skabe adgang til de enkelte storparceller i erhvervsområdet. En del af dette arbejde indebærer, at der skal etableres to rundkørsler. Fordelingsvejen skaber også forbindelse mellem Tankedalsvej og Hylkedalsvej.

Konkret understøttelse af erhvervslivet

De første spadestik blev taget af borgmester Knud Erik Langhoff og formand for udvalget Plan og Teknik Jakob Ville. Til stede var også repræsentanter for områdets nuværende og kommende virksomheder.

– Det er en fantastisk forvandling, der er i gang. Det nye erhvervsområde er et kæmpestort aktiv for Kolding Kommune, fordi betydningsfulde virksomheder finder placeringen attraktiv og lægger deres virksomheder her. Det skal vi som kommune naturligvis kvittere for ved at sørge for vejnettet. Det er en meget konkret måde at understøtte erhvervsudviklingen i kommunen på. Man kan for alvor sige, at vi lægger asfalten, mens udviklingen kører derudaf, pointerer Knud Erik Langhoff med henvisning til en gammel talemåde.

Lokalplanen følger med tiden

Området må indeholde virksomheder inden for transport, logistik og lettere og tung industri samt fremstillings- og værkstedsvirksomheder.

– Byrådet ændrede jo lokalplanen for området for nogle år siden, så området nu bl.a. kan anvendes til transport og logistik. Det var en god beslutning, for på den måde fulgte vi med tiden. Det er i høj grad den slags virksomheder, der finder placeringen midt i Danmarks største vejkryds med let adgang til både E45 og E20 særdeles attraktiv, påpeger Knud Erik Langhoff.

Arbejdet med at anlægge selve fordelingsvejen forventes afsluttet om ca. et år.

Næste fase: Toplanskryds

Fordelingsvejen er første fase i det store vejprojekt i området. I næste fase skal der etableres et toplanskryds ved Tankedalsvej for at forbedre til- og frakørselsforholdene til området.

Arbejdet udføres i samarbejde med BlueKolding af hensyn til afvandingen af området. Det koordineres også bedst muligt i samarbejde med de lokale lodsejere. Vejarbejdet projekteres af totalentreprenør Sweco, og entreprenør Henning Have har vundet opgaven med at anlægge selve fordelingsvejen.