Oberst Henrik Graven Nielsen har siden februar 2020 været chef for Føringsstøtteregimentet og garnisonskommandant i Fredericia. I dette interview diskuterer obersten blandt andet Forsvarets nuværende situation, Forsvarets ledelsesgrundlag, Føringsstøtteregimentets rolle i fremtidens forsvar og regimentets deltagelse i dette års 175-års jubilæum for udfaldet fra Fredericia d. 6. juli 1849.

Dansk forsvar netop nu

På spørgsmålet om hvilken situation Forsvaret står i i dag, og hvordan obersten vurderer situationen, siger obersten:

– Forsvaret står i en utrolig spændende situation lige nu; krigene er desværre kommet tættere på, og den sikkerhedspolitiske situation er mere usikker. Det har stor betydning for, hvordan forsvaret skal bygges op, og hvordan vi skal løse vores opgaver. Og som man kan sige med et smil på læben, men alvorligt ment, så er det også på tide, at vi kommer i gang med at udmønte de store rammer for forsvarsforliget, der blev vedtaget sidste år. Politikkerne har her for nylig indgået de første to delaftaler, som sætter en retning for Forsvarets udvikling. Det handler blandt andet om styrkelse af 1. Brigade, en ny værnepligt samt flere HR-initiativer.

– Hvad betyder det så for regimentet og Fredericia Garnison. Ja, en styrkelse af 1. Brigade betyder også styrkelse af enheder på kasernen, tilsvarende for de andre initiativer. Vi kommer fra et svært udgangspunkt med mange års nedbygning og fokus på andre ting end forsvar, og skal derfor have stor fokus på genopbygning og være klar til at løse de nye opgaver. Grunden til, at det betyder noget for mig, er selvfølgelig, at det handler om udviklingen af regimentet og garnisonen.

(Foto: AVISEN)

Føringsstøtteregimentet i Fremtidens Forsvar

Føringsstøtteregimentets mission er “at opstille, uddanne og indsætte effektive og højteknologiske føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter”. Visionen er blandt andet “fortsat at være forsvarets værnsfælles videns- og kompetencecenter for føringsstøtte”.

Obersten tilføjer:

– Føringsstøtteregimentet leverer kommunikation, IT, hovedkvartersstøtte og mobile hovedkvarterer til nogle af Forsvarets operative enheder. Det er værnsfælles på tværs af Forsvarskommandoens operative område, at vi løser vores opgaver. Teknologien udvikler sig hele tiden, og vi skal anvende den teknologi, der er klar til at blive bragt i felten, altså klar til at blive gjort operativ. Vi skal følge med den udvikling – ikke nødvendigvis med den allernyeste teknologi, der lige er opfundet i laboratoriet, men teknologien skridtet efter, som er klar til at blive sat i felten. Et eksempel er 5G-teknologien, som vi skal tage fat på, når vi kigger på deployerbare og mobile IT- og signalforbindelser.Som værnsfælles regiment skal vi fortsat understøtte den operative værnsfælles udvikling, som forsvarsforliget også peger i retning af. Det gælder både de traditionelle VHF-, UHF- og HF-radiosystemer og de mere moderne kommando- og kontrolsystemer, f.eks. vores Battle Management System (BMS), helt ned på kompagni-, delings- og gruppeniveau, så man både kan se og opdage fjenden, men også så man ved, hvor egne enheder er, hvilket muliggør hurtigere og mere effektiv føring af enhederne i felten. Det skal vi fortsat kunne levere til de operative enheder, der har det behov.

Forsvarets ledelsesgrundlag

Forsvarets ledelsesgrundlag blev opdateret for cirka et år siden i april 2023. På spørgsmålet om, hvordan obersten integrerer dette ledelsesgrundlag i sin ledelse, svarer han:

– Jeg synes, at Forsvarets nye opdaterede ledelsesgrundlag på en rigtig god måde beskriver balancen imellem de tre hoveddiscipliner: “Ledelse”, ”Gode Kollegaer” og ”Høj Trivsel”. Det er endnu ikke fuldstændigt rammesat, men vi er i gang med at modernisere vores grundlag med baggrund i det grundlag, som Forsvarets ledelse har udgivet. Nogle af de begreber, som Forsvarets værdigrundlag sætter fokus på, er blandt andet: troværdighed, selvstændighed, ansvarlighed og åbenhed. Vores ledelsesprincipper skal ses som supplement til Forsvarets ledelsesgrundlag.

– Vi bevæger os indenfor tre discipliner som militær myndighed, officer og medarbejder: FØRING, LEDERSKAB og STYRING. Discipliner som jeg bekender mig til 100%, fordi jeg har været i det og er i det. Jeg føler, at det er et godt afsæt for at lave Føringsstøtteregimentets ledelsesgrundlag. Det står også over vores værdier, som vi har lavet her ved regimentet, og som blandt andet omhandler teamwork, ordentlighed og den gode arbejdsplads. I vores ledelsesgrundlag finder vi nogle ord for, hvordan vi vil være som ledere og chefer, og hvordan vi gerne vil behandle vores medarbejdere. Det grundlag, som er skabt med Forsvarets ledelsesgrundlag, synes jeg er rigtig godt, og derfor bekender jeg mig fuldstændig til det.

– Vi er i gang med at udvikle noget, vi kalder Føringsstøtteregimentets ledelsestrekant. Vi sætter ”de gode opgaver” ind i midten af ledelsestrekanten. Rundt om ”de gode opgaver” har vi ”god ledelse”. Vi supplerer det med blandt andet: teamwork, følgeskab og empowerment, hvor vi bliver mere konkrete som både ledere og medarbejdere. Det betyder også meget for mig, at vi som arbejdsplads tager stilling til, hvordan vi ønsker at arbejde, og hvordan vi ønsker at være som arbejdsplads. Vi har brug for at synliggøre, at vi er en god og positiv arbejdsplads, som man kan vælge til. Det er ikke sikkert, at de værnepligtige skal være her, indtil de skal pensioneres, men de skal være her for en periode og vide, at de bliver behandlet ordentligt i den periode, de er her, og tilsvarende for andre personalegrupper. At vi er en god og åben arbejdsplads med et godt sæt værdier og gode ledelsesprincipper, som man kan se sig selv i, og som man ved, at ledelsen står på mål for.

– Den store konkurrence om arbejdskraften, som vi ser i dag, betyder også, at de forskellige generationer af unge – om det er X, Y eller Z-generationen – skal kunne se sig selv i den arbejdsplads, vi har, og det sæt værdier og de ledelsesprincipper, som vi arbejder ud fra. Så også på den måde synes jeg, at det er vigtigt.

Henrik Graven ved 6. juli 2021. Foto: AVISEN

175-året for Det Sejrrige Udfald fra Fredericia d. 6. juli 1849

Afslutningsvis diskuterer vi Føringsstøtteregimentets rolle som væsentlig medarrangør og bidragyder til hver års 6. juli-dage, og obersten deler sine tanker om jubilæumsåret 2024:

– Jeg synes, at 6. juli er en fantastisk festlig begivenhed, som jeg er glad for, at vi kan være en del af. I år er det et jubilæumsår, og det ser vi frem til at deltage i. Som garnison i en by som Fredericia, hvor man festligholder nogle af de store slag i historien, er det en helt naturlig forpligtelse for os at deltage i, støtte op om og festligholde både sejre og nederlag.

Baggrundsinfo: Forfatteren af denne artikel har i knap 40 år været ansat i Forsvaret, blandt andet som regimentschef i Fredericia Garnison fra 2011-2013.