Det er en stor dag for naturen, for Danmark og for vores fælles fremtid. Den politiske enighed omkring Danmarks Havplan, der sikrer øget beskyttelse af vores havområder, er et tegn på vores fælles vilje til at gøre noget ved de presserende miljøudfordringer, vi står overfor.

Mere end 30 procent af det danske havareal vil være beskyttet, og 10 procent vil være strengt beskyttet i 2030, i henhold til denne plan. Disse mål viser en tydelig forpligtelse til at beskytte vores dyrebare havmiljø, der har været under stadig større pres gennem de seneste årtier.

Folketingskandidat Andreas Dyhrberg Andreassen. Foto: AVISEN

Denne havplan er mere end bare en aftale; den er en investering i vores fremtid og et løfte til kommende generationer om at efterlade en verden, der er i bedre stand end den, vi overtog. Det er beundringsværdigt at se et så bredt politisk flertal stå sammen om en så vigtig sag.

Tilføjelsen af et nyt marint fuglebeskyttelsesområde, samt planerne om at reducere arealerne til råstofindvinding på havet, er tydelige eksempler på den betydning, denne plan tillægger både biodiversiteten og det generelle havmiljø. Dette markerer en klar kursændring og sender et stærkt signal om, at beskyttelse af naturen er en prioritet, der transcenderer politiske skel.

Vedtagelsen af Danmarks Havplan er et klart tegn på, at vi tager vores ansvar for naturen seriøst. Det er et skridt i den rigtige retning, og jeg ser frem til at se de positive resultater, denne plan utvivlsomt vil medføre. Det er nu op til os alle at sikre, at denne plan føres ud i livet, for vores havnatur, for os selv og for vores efterkommere.

Andreas Dyhrberg Andreassen, Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia, Sydjyllands Storkreds, Kattegatvej 17, 7000 Fredericia.