https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Kommunernes Landsforening er en fælles interesseorganisation for kommunerne. Det er KL, der på mange stræk varetager de tværkommunale opgaver, herunder blandt andet at lave økonomiforhandlinger. Byrådsmedlem for Enhedslisten i Fredericia, Cecilie Roed Schultz, retter nu skarp kritik af KL. Hun mener, at de løber regeringens ærinder fremfor kommunernes.

For få uger siden var der det årlige politiske topmøde i KL. Her samles kommunalpolitikere fra hele landet til politisk debat, taler og meget mere. Det er de enkelte byrådsmedlemmers chance for at tage ordet og sætte en retning for hele KL.

Den chance udnyttede Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem for Enhedslisten i Fredericia. På hendes facebook-side har hun lagt hele sin tale ud. En tale der kommer med en krads kritik af KL.

Vi kan sagtens prioritere flere penge til kommunerne

Cecilie Roed Schultz føler ikke, at den indsats KL lægger for dagen stemmer overens med, at de er sat i verden for at varetage kommunernes interesse. Hun mener ikke, at det er bydende nødvendigt for kommunerne at spænde bæltet ind.

– Det virkede som en politisk dagsorden, at kommunerne bare skulle indstille sig på at der skulle spares. Dansk økonomi er glimrende. Vi ville sagtens kunne prioritere flere penge til kommunerne, hvis vi ville. Men regeringen prioriterer blandt andet syv milliarder kroner til topskattelettelser og KL udfordrer det ikke, men prøver bare at få deres medlemmer (kommunerne) til at se nedskæringer som den eneste vej, forklarer Cecilie Roed Schultz.

Det specialiserede socialområde har i mange år været en udfordring. Fra den ene dag til den anden kan der opstå behov for en milliondyr løsning. Hvorfor tror du, at Christiansborg endnu ikke har fundet pengene hertil? Fredericia Kommune står ikke alene med den problemstilling.

– Det er et spørgsmål om vilje. Og den vilje har regeringen ikke, lyder det kort fra Enhedslistens medlem af Fredericia Byråd, Cecilie Roed Schultz.

Børneområdet er en historie for sig. Her er Fredericia Kommune meget udfordret. Er der ingen mulighed for at gøre tingene smartere og billigere ift. hvordan tingene gøres i dag?

– Jo, i begrænset omfang. Men fra 2017 til 2021 steg udgifterne med 15,7% på området i gennemsnit på landsplan. Så det er en landsdækkende tendens. Der er kort sagt bare langt flere børn og unge, der har brug for indsatser. I alle kommuner. Og det bør regeringen også tage ansvar for, i stedet for at varsle økonomiske sanktioner, hvis kommunerne vælger at bruge flere penge, forklarer Cecilie Roed Schultz.

Serviceloftet bør fjernes

Et af de forslag Cecilie Roed Schultz præsenterede, for at imødekomme nogle af de udfordringer, der gør sig gældende i kommunerne er, at budgetloven og serviceloftet skal fjernes. Det er sådan, at kommunerne under et er underlagt en samlet budgetramme. Den fordeles ud på kommunerne, der således er rimelig begrænsede i deres handlemuligheder. Går kommunerne over det samlede budget, vil det koste sanktioner. I Fredericia Kommune er der penge i kassen, der ikke kan bruges, alene fordi rammerne er så stramme som de er. Derfor mener Enhedslisten, at rammerne skal helt fjernes.

Du kalder på en fuldstændig frisættelse af kommunerne, herunder budgetloven og serviceloftet. Hvorfor vil du gå så vidt? Og vil man ikke risikere, at økonomien overopheder, som følge af store offentlige investeringer?

– Alternativet er værre, for det vil betyde, at vi alle skal indstille os på, at vi ikke længere har det velfærdssamfund, som vi har haft tidligere. Og det er netop dét KL varmede op til på topmødet, med en række oplæg der handlede om at lave en “forventningsafstemning” med borgerne, fordi kommunerne i fremtiden ikke vil kunne udføre samme mængde opgaver som tidligere, siger Cecilie Roed Shultz og afslutter:

– Kommunerne kan stadig ikke bruge flere penge end de har, hvis budgetlov og serviceloft droppes. Jeg synes bare, at vi skal have lov til at bruge de penge vi rent faktisk har.