En ekstraordinær pulje på 125 mio. kr. på næste års finanslov skal hjælpe de hårdest ramte kommuner med at genopbygge infrastruktur og kystbeskyttelse efter stormfloden.”Det er en vigtig håndsrækning til de hårdest ramte kommuner”, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Stormfloden i oktober medførte betydelige skader på veje og bygninger i mange af landets kommuner. Derfor er regeringen og aftalepartierne bag næste års finanslov enige om at afsætte en ekstraordinær pulje på 125 mio. kr., som skal bidrage til at få genoprettet den kommunale infrastruktur og kystbeskyttelsesanlæg i de hårdest ramte kommuner.

– Flere steder så vi vandstande på højde med 100-årshændelser. Diger brød sammen, huse, butikker og veje blev revet væk eller oversvømmet. Situationen var dybt alvorlig. Kommunerne har brug for ekstraordinær økonomisk hjælp til at genoprette kystbeskyttelse, kommunale veje, havne og bygninger, der blev ødelagt. Med finansloven for næste år giver vi en vigtig håndsrækning til de hårdest ramte kommuner, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Kommunerne kan søge om at få dækket op til 25 procent af deres udgifter til konkrete genopretningsprojekter gennem stormflodspuljen. I prioriteringen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på kommunernes egne opgørelser af skadesudgifter.

Med udmøntningen af den ekstraordinære stormflodspulje hæves kommunernes samlede anlægsramme med 125 mio. kr. svarende til den statslige pulje.

Lånepulje til kommuner med lavere likviditet

Aftalepartierne opretter desuden en lånepulje for at understøtte, at kommuner med en lavere likviditet også har mulighed for at anvende stormflodspuljen. Der kan gives målrettet dispensation til låntagning for i alt op til 375 mio. kr. i 2024 til kommuner med lavere likviditet, som tildeles midler af stormflodspuljen.

Initiativet giver samlet set de hårdest ramte kommuner mulighed for at gennemføre støttede genopretningsprojekter for i alt op til 500 mio. kr. i 2024.

Den ekstraordinære stormflodpulje kommer oveni den kystbeskyttelsespulje på 150 mio. kr., som regeringen med Klimatilpasningsplan 1 lægger op til at forlænge i 2024. Kystbeskyttelsespuljen giver kommunerne mulighed for at søge tilskud til kommunale fællesprojekter i hele landet og etablering eller forstærkning af diger i Vadehavet.