Med aftalen får de i alt 95 statsanerkendte museer fra 2025 et permanent løft på 75 millioner kroner årligt. Det betyder, at staten fra 2025 giver cirka 565,7 millioner kroner i driftstilskud til de statsanerkendte museer. Dog taber Fredericia Museum 300.000 kroner med den nye aftale.

Tilskudssystemet i dag er en uigennemskuelig kludetæppeløsning fra amternes tid, hvor museernes tilskud er bestemt af historiske og politiske årsager.

Aftalepartierne er enige om et nyt system, som er lettere for museerne at styre efter samt mere gennemskueligt og retfærdigt. Der bliver med aftalen også ryddet op i kravene og opgaverne til museerne.

Museerne får i det nye system tilskud på tre forskellige måder. For det første bliver museerne inddelt i fem kategorier, som afgør, hvor stort et grundtilskud, museet får. Grundtilskuddet udgør den største del af museernes tilskud. Museerne kan for det andet opnå et højere tilskud via et variabelt incitamentsbaseret tilskud. Det kan for eksempel være ved at få flere besøgende. Den tredje og mindste del af tilskuddet er et politisk prioriteret tilskud, som fordeles på enkelte museer.

Kun ét museum er de eneste 20 år kommet på listen af statsanerkendte museer. Med aftalen bliver det muligt for flere museer at blive statsanerkendt, ligesom det også er muligt at fratage museer deres statsanerkendelse.

Trapholt. Foto: AVISEN

– Jeg er meget stolt og glad for, at det efter mange år med forliste museumsreformforsøg endelig er lykkedes at nå i mål med en bred aftale. Aftalen er en fremtidssikring af museerne, som vil bidrage til en endnu højere kvalitet af viden, troværdighed og indsigt. Med et nyt tilskudssystem og en større pose penge løfter vi museer i hele landet, samtidig med vi fastholder de fyrtårne, der kan konkurrere med berømte museer i London og Paris, siger Kulturminister Jakob Engel-Schmidt og slutter:

Vi har mere end nogensinde før brug for viden og information, vi kan stole på, i en tid med fake news og filtre. Med et massivt løft af museerne laver vi en generationsinvestering i vores fælles fortælling. Museer er videns- og dannelsesinstitutioner, de er aktive samfundsaktører, og de giver os oplevelser, som vi husker og tager med os. De fælles referencer er med til at binde os sammen og danne en fælles fortælling om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra.

Museumsreform indeholder mest godt og lidt skidt nyt for Kolding

Trapholt og Koldinghus får flere penge, men museum Kolding, der rummer museet på Skamlingsbanken og UNESCO-byen Christiansfeld taber lidt på den nye museumsreform, som skal bidrage med større gennemsigtighed omkring de offentlige midler, der understøtter museumsverdenen.

Karina Lorentzen Dehnhardt. Foto: AVISEN

– Vi har i SF kæmpet for at der sker en mere retfærdig fordeling af midlerne, så vi også understøtter nogle af de gode ting, der løfter provinsen. På den led, er vi tilfredse med, at Trapholts og Koldinghus position styrkes, men vi er kede af, at Kolding Museum mister. Her har vi dog arbejdet for at minimere tabet, forklarer landdistriktsordfører Karina Lorentzen, SF.

SF har i forbindelse med reformen især haft fokus på, at der også udenfor de allerstørste byer, også er flagskibe i provinsen, så beløbene hertil øges. Samtidig har partiet ønsket, at der skal sættes mere fokus på børn i kulturen, fordi det er morgendagens brugere af kultur. Det tæller derfor mere i tilskuddene, hvis man er god til at tiltrække børn og unge.

– En stor del af midlerne går også til at skabe kultur for børn. Det betyder, at de museer, der vil noget med børn, har en mulighed for at blive understøttet i det. Det har vi kæmpet for i SF, fordi det jo også er dem, som skal være fremtidens museumsgængere, forklarer Karina Lorentzen.

Kunstmuseet Trapholt vil fremover få 3,7 millioner kroner i stedet for 2,3. Koldinghus får en merbevilling sammen med kongernes samling, mens Museum Kolding mister 0,4 mio. kroner ud af et tilskud på 2,4 millioner kroner.

De her får mere i Syd- og Sønderjylland:

Billund kommunes museer 1,2 til 1,5 mio (+ 0,3)
Esbjerg kunstmuseum fra 1,3 til 1,7 mio (+ 0,4)
Kunstmuseet Trapholt fra 2,3 til 3,7 mio (+ 1,4)
Museum Give fra 1,1 til 1,5 mio (+ 0,4)
Museum Vest fra 8,4 til 9,9 mio (+ 1,5)
Ribe Kunstmuseum fra 1,3 til 2,5 mio (+ 1,2)
Vardemuseerne fra 3,4 til 8,2 mio (+ 4,8)
Vejen kunstmuseum fra 1,2 til 1,5 mio (+ 0,3)

De her taber:

Vejle Museerne fra 9,0 mio. kr. til 8,7 mio. kr. (- 0,3 mio. kr.)

Kolding Museerne fra 2,4 mio. kr. til 2,0 mio. kr. ( – 0,4 mio. kr.)

Fredericia Museum fra 1,8 mio. kr. til 1,5 mio. kr. (- 0,3 mio. kr)
Museum Sønderskov fra 1,9 mio. kr. til 1,6 mio. kr. (0,3 mio. kr)
Museum Sønderjylland fra 34,8 mio. kr. til 33,5 mio. kr. (0,7 mio. kr.)