Efter at Pernelle Jensen (V) har udtalt sig om lægevagtsordningen i Fredericia, er Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti blevet overrasket. Hun er ikke enig i konklusionerne og mener, der skal en mere aggressiv plan til på området.

Pernelle Jensen, der også er medlem af regionsrådet, har tidligere udtalt, at hun mener, Fredericia er kommet godt med på området, hvor der i lang tid har været rejst kritik af kommunens sundhedstilbud, især lægevagten:

– Ser man på tallene, kan man se, at der i februar var 255 konsultationer i Fredericia, i marts var tallet 317, og i april var det 285. Der har været omkring en dag hver måned, hvor der ikke har været konsultationer. Jeg synes, at tallene viser, at man godt ved, der ligger en lægevagt i Fredericia, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Sammenligner man med andre byer, så er Fredericia faktisk ret godt med, synes jeg. Vi kan altid blive bedre, men de tal, som vi har fået, viser, at der er noget at lave.

– Jeg er meget forundret over, at vi her i kommunen kan være tilfredse med, at vi har en lægevagt, der har åbent én time om dagen, fire dage om ugen, siger Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti.

Hun understreger, at det for hende handler om, at en lægevagt skal kunne tilgås uden for de almindelige lægers åbningstid. Derfor er det ikke godt nok, at der eksempelvis kun er åbent fra 20-21, når man indtænker Fredericias størrelse og antallet af borgere i byen:

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

– Vi har kæmpet i mange år, også da vi fik Sundhedshuset, for at få en reel lægevagt. En reel lægevagt har åbent uden for lægernes åbningstider. De skal kunne tilgås telefonisk, og så skal man kunne blive behandlet lokalt. Der er rigtig mange fredericianere, der ikke har mulighed for at køre bil til akut lægebehandling i Kolding. De skal måske ud og have fat i en taxa eller bruge offentlig transport. Mange har eksempelvis flere børn, der enten skal vækkes og transporteres med eller efterlades hos nogle andre.

Eilersen mener, at der er brug for den mildere grad af behandling, som en akutlæge tilbyder, uden at man skal til at køre langt for det. Hun mener, det er en klar forringelse af service og sundhedstilbuddet til borgere i Fredericia og også, at det påvirker ligheden:

– Hvis vi gerne vil have lighed i sundhed, så duer det her ikke. Man hægter nogle fra. Det kan være folk, der ikke er socialt stærke eller har en økonomi med en eller flere biler. At kalde lægevagten for en succes med den lægevagt, vi har i Fredericia, er at tage store ord i munden. Vi ser i Dansk Folkeparti gerne, at vi får flere tilbud tættere på Fredericia, end vi har i dag. Sundheden i Fredericia står stille. Vi udvikler os ikke i forhold til sundhedstilbud. Vi skal til at være meget mere aggressive. Vi skal heller ikke centralisere vores sundhedstilbud.

Susanne Eilersen peger også på, at situationen har stor betydning for kommunens vision om at tiltrække flere borgere til Fredericia. Hun understreger, at sundhedstilbud er helt centrale for eksempelvis bosætning i en kommune:

– Børnefamilier har i den grad brug for, at de kan komme nemt til lægen. Nære tilbud på sundhedsområdet er afgørende. Vi ved alle, at børn ofte bliver syge eller vælter på en cykel. Derfor bruger familier med børn også sundhedsvæsenet mere, og her er Fredericia altså kommet bagud.

Læs også